Free Shipping in Bangkok over THB 1,000* Learn more

Google เผยการผลิตโปรตีนจากพืช จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

Google เผยการผลิตโปรตีนจากพืช จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

            คุณทราบหรือไม่ว่า กระบวนการผลิตอาหารจากแหล่งผลิตมาสู่โต๊ะอาหารของเรา(Farm to table) นั้นต้องผ่านการใช้พลังงานต่างๆมากน้อยแค่ไหน และส่งผลอย่างไรบ้างต่อสิ่งแวดล้อม เรื่องนี้คงต้องเริ่มพิจารณากันตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจากฟาร์ม ทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการผลิต การปล่อยของเสียจากฟาร์มออกมาสู่ชั้นบรรยากาศ  การใช้พลังงานในการขนส่งจากแหล่งผลิตหรือฟาร์มมาสู่พ่อค้าส่ง ก่อนจะกระจายไปสู่พ่อค้ารายย่อย และตกมาอยู่บนโต๊ะอาหารของเรา หรือแม้แต่การประกอบอาหารของเราก็ยังต้องใช้พลังงานในการสร้างสรรค์เมนูต่างๆ และแน่นอนมันต้องมีของเสียเกิดขึ้นไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ซึ่งเรื่องนี้จากข้อมูลระบุว่า ฟาร์มปศุสัตว์นั้นใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆมากกว่าการปลูกพืชผักไม่น้อยเลยทีเดียว มิหนำซ้ำยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอุณหภูมิของโลกเราอีกด้วย  นั่นหมายความว่าการบริโภคเนื้อสัตว์ที่มากขึ้นส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

            ต่อกรณีนี้ Eric Schmidt ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทแม่ของทาง Google  ระบุว่าไม่ช้าก็เร็วจะเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมการผลิตครั้งใหม่อย่างแน่นอน โดยจะเป็นการเปลี่ยนไปสู่การให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมทางการเกษตรมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง Eric Schmidt อธิบายว่า การการทดแทนปศุสัตว์ด้วยการ ปลูกพืช จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีผลต่อภาวะโลกร้อน เข้าตั้งชื่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นว่า “Game-Changing” หรือ "แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเกม" โดยจะเปลี่ยนจากการบริโภคโปรตีนจากเนื้อสัตว์ไปสู่การบริโภคโปตีนจากพืชแทน  ทั้งนี้  Eric Schmidt  ยืนยันเรื่องดังกล่าวในการประชุมระดับโลกของสถาบัน Milken ในเมือง Los Angles ท่ามกลางนักลงทุนและนักธุรกิจนับพันคน

            การทดแทนเนื้อสัตว์ด้วยโปรตีนจากพืชจะช่วยลดต้นทุนการผลิตอาหารในประเทศกำลังพัฒนา ในด้านของการขนส่งแบบ Farm to table ที่ปัจจุบันค่อนข้างไม่มีระบบที่ดีนัก การปฏิวัติใหม่นี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโปรตีนจากพืชได้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการจัดการมีความก้าวหน้ามากขึ้น  ผู้บริโภคจะได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงขึ้น รสชาติดีขึ้น มีความสดใหม่เนื่องจากระบบขนส่งและเก็บรักษาแบบใหม่ ที่สำคัญจะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย ถือเป็นก้าวใหม่ของการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เราอาศัยอยู่ใบนี้

            อย่างไรก็ตามผู้ผลิตอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ก็ออกมาแสดงความเห็นว่า ในส่วนของการผลิตโปรตีนจากเนื้อสัตว์นั้นก็ไม่ได้หยุดนิ่งในการสร้างสรรค์คุณค่าทางโภชนาการที่นอกจากจะมีรสชาติที่อร่อย วัตถุดิบมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้ว พวกเขาก็ยังใส่ใจต่อผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นด้วย

ที่มา: riseofthevegan

Recommended for you

 
get up close & personal with instagram