Free Shipping in Bangkok over THB 1,000* Learn more

อยู่ยาก!! Jack Ma เตือนอีก 30 ปีข้างหน้ามนุษย์อาจลำบากมากขึ้น

อยู่ยาก!!  แจ็ค หม่า เตือนอีก 30 ปีข้างหน้ามนุษย์อาจลำบากมากขึ้น

แจ็ค หม่า มหาเศรษฐีชาวจีนเจ้าของเว็บไซต์ Alibaba ซึ่งเป็นเว็บไซต์ E-Commerce รายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกได้เปิดเผยความเชื่อของเขาว่า ในอีก 30 ปีข้างหน้า ผู้คนทั้งโลกจะมีความสุขน้อยลง และจะต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากมากขึ้น  เนื่องจากความขัดแย้งทางสังคมในอีกสามทศวรรษข้างหน้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทุกประเภทรวมไปถึงการดำเนินชีวิตของผู้คน

แจ็คใช้คำว่าล่มสลาย เพื่ออธิบายถึงสิ่งที่คุกคามสังคม ซึ่งในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยก็ทำให้กลุ่มแรงงานที่เป็นมนุษย์เริ่มล้าสมัยลง ถึงแม้ว่าผู้สร้างเทคโนโลยีเหล่านี้จะให้เหตุผลว่า เพื่อช่วยลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตแต่หากมองอีกแง่หนึ่ง ก็จะพบว่า หากเทคโนโลยีทันสมัยเหล่านี้ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องก็จะทำให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจและนำมาซึ่งความทุกข์ยากของมนุษย์

สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ประเมินว่า จะมีตำแหน่งงานที่หายไปกว่า 5 ล้านตำแหน่งภายในปี ค.ศ. 2020 ในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ทางด้านธนาคารซิตี้แบงก์ก็เตือนว่า ระบบอัตโนมัติมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความไม่เสมอภาค โดยประมาณการณ์ว่าความเหลื่อมล้ำที่เกิดในสหรัฐอเมริกามีประมาณ 47 % ส่วนในประเทศจีนมีอัตราที่สูงกว่านั่นคืออยู่ที่อัตรา 77 %

เมืองที่มีรายได้สูงและเมืองที่มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะมีตำแหน่งงานน้อย และส่วนใหญ่จะพึ่งพาระบบอัตโนมัติมากกว่า ในขณะเดียวกันเมืองที่มีส่วนแบ่งของรายได้น้อยก็ถูกพบว่า ไม่ได้มีการใช้ระบบอัตโนมัติในการทำงานมากนัก ดังนั้น เมื่อเห็นความเหลื่อมล้ำที่สำคัญเช่นนี้ ทำให้ความต้องการในการใช้ระบบอัตโนมัติทำงานจึงยังคงมีต่อไป ซึ่งแจ็คก็ได้แสดงความกังวลในเรื่องนี้ว่า ในความจริงแล้ว เครื่องจักรควรทำงานเฉพาะที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้เพื่อที่ทั้งคนและเครื่องจักรจะได้ร่วมมือกันทำงานไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีได้เผยถึงภัยคุกคามที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของคำสั่งซื้อขายแบบเสรีนิยมทั่วโลกและประชานิยม ซึ่งถ้ากระแสโลกาภิวัตน์เช่นนี้ขาดหายไปก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงรวมไปถึงความขัดแย้งที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วโลก ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่การค้าขายหยุดลง ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามทันที ดังนั้น กลุ่มผู้บริหารเทคโนโลยีจึงต้องทำงานหนักเพื่อพิสูจน์ว่าการค้าขายช่วยให้ผู้คนมีการติดต่อสื่อสารถึงกัน อีกทั้งต้องยึดหลักการค้าที่โปร่งใส มีความยุติธรรม และครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ในโลก

ที่มา: businessinsider

Recommended for you

 
get up close & personal with instagram