Free Shipping in Bangkok over THB 1,000* Learn more

สิ่งที่คุณไม่รู้!! อาชืพของคุณส่งผลต่อการนอนหลับเช่นกัน

สิ่งที่คุณไม่รู้!! อาชืพของคุณส่งผลต่อการนอนหลับเช่นกัน

หลายๆคนอาจมีความรู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงาน และกว่าจะได้เข้านอนก็เลยเวลาเข้านอนไปจนดึกดื่น นั่นเป็นสัญญาณเตือนด้านสุขภาพของคุณ หากการพักผ่อนนั้นไม่สามารถทำให้ความอ่อนเพลียหายไป ก่อนที่คุณจะต้องตื่นขึ้นเพื่อไปทำงานในวันถัดไป

             รู้ไหมว่ามีอาชีพบางอย่างที่ไม่ส่งผลดีต่อการนอนหลับเป็นอย่างมาก เช่น อาชีพที่ต้องทำงานในกะกลางคืน ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เป็นโรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหัวใจ ปัญหาเกี่ยวกับความจำและแม้แต่โรคมะเร็งบางชนิด เรามาดูกันว่าอาชีพของคุณอยู่ในลำดับไหนของความเสี่ยงเหล่านี้ โดยจากรายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับอาชีพ ที่มีแนวโน้มที่จะได้หลับพักผ่อนต่อคืนน้อยกว่า 7 ชั่วโมง ทางสถาบัน American Academy of Sleep Medicine สรุปไว้อย่างน่าสนใจทีเดียว

            จากการเก็บข้อมูลพบว่าอาชีพโอเปอเรเตอร์หรือผู้ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์มีแนวโน้มที่จะได้พักผ่อนน้อยกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน  ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจสำหรับนักวิจัยเป็นอย่างมาก และยังแสดงให้เห็นว่าอาชีพของเรานั้นมีผลมากเพียงใดต่อการนอนหลับพักผ่อน Taylor Shockey ในฐานะผู้ทำการวิจัย ของสถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติของ CDC กล่าวกับสำนักพิมพ์ The Huffington Post ว่า มีผลงานวิจัยมากมายที่เกี่ยวกับอาชีพแต่ละประเภท ว่ามีผลต่อสุขภาพของเราอย่างไร  แต่เมื่อพูดถึงการวัดสุขภาพ โดยเฉพาะด้านอาชีวอนามัย การนอนหลับมักถูกมองข้ามไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจำแนกประเภทของอาชีพ ว่าส่งผลในการนอนหลับของพวกอาชีพนั้นๆอย่างไร เพื่อให้ได้มาซึ่งการจัดอันดับดังกล่าว ทางสถาบัน CDC ได้ทำการสำรวจจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 179,621 คนใน 29 รัฐ  ซึ่งนักวิจัยได้แบ่งผู้ตอบแบบสอบถามเป็นจำนวน 22 กลุ่มและแยกย่อยลงไปเป็นกลุ่มย่อยอีก  93 กลุ่ม โดยอาชีพโอเปอเรเตอร์นั้น ถูกจัดอันดับอยู่ในอันดับที่หนึ่ง   

             Taylor Shockey กล่าวว่ามันเป็นที่น่าแปลกใจว่าอาชีพกลุ่มที่มีขนาดใหญ่จำนวน 22 กลุ่มนั้น 42.9 % ของอาชีพที่ทำการสำรวจทั้งหมด เป็นอาชีพที่ไม่ต้องตอกบัตรเพื่อเข้างานมีเวลานอนหลับ 7 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น ส่วนคนงานในฟาร์มและงานป่าไม้คิดเป็น 31.3 % ในบรรดากลุ่มย่อย  93 ประเภทที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านโอเปอเรเตอร์และการสื่อสาร คิดเป็น 58.2% นั้นมีการนอนหลับไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับพนักงานขนส่งทางอากาศซึ่งมีจำนวน 21.4% เท่านั้นที่บอกว่ามีการพักผ่อนไม่เพียงพอ ทั้งนี้บางกลุ่มอาชีพดูเหมือนจะมีลักษณะการนอนหลับที่แตกต่างกันมาก

             ผู้วิจัย ได้ตั้งข้อสังเกตว่าอาชีพด้านการขนส่งทางอากาศส่วนใหญ่ จะมีแนวโน้มการนอนหลับได้อย่างเพียงพอในขณะที่อาชีพด้านการขนส่งทางรถไฟนั้นอยู่ในกลุ่มคนที่พักผ่อนน้อย โดย 52.7% บอกว่านอนน้อยกว่า 7 ชั่วโมง/คืน นั่นอาจเกี่ยวข้องกับนโยบายของ Federal Aviation Administration ที่กำหนดให้นักบิน ต้องได้รับระยะเวลาการพักผ่อนขั้นต่ำ 10 ชั่วโมง ก่อนที่จะการบิน ด้วยเหตุผลของความปลอดภัย ซึ่งอาชีพด้านการรถไฟไม่ได้มีนโยบายดังกล่าวนี้  Taylor Shockey ระบุว่า "หากต้องการเจาะลึกข้อมูล ลงไปในกลุ่มอาชีพที่กว้างขึ้น เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลใหม่ ๆจำเป็นต้องมีการวิจัยที่มากขึ้น" เพื่อสุดท้ายแล้วข้อมูลดังกล่าวจะถูกน้ำไปใช้ในการปกป้องสวัสดิการของลูกจ้างในอาชีพต่างๆที่ดีขึ้นต่อไป

ทั้งนี้การนอนที่ไม่เพียงพอเพียงพอ ยังส่งผลในด้านลบเกี่ยวกับสุขภาพหลายอย่าง ในระยะสั้นการขาดการนอนหลับที่เพียงพอ อาจทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิด และมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น ส่วนในระยะยาว อาจทำให้คุณเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ โรคอ้วน เกิดความวิตกกังวล และรวมถึงภาวะซึมเศร้า และมันไม่เพียงส่งผลร้ายต่อบุคคลเท่านั้น มันยังส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมอีกด้วย

ที่มา: huffingtonpost

Recommended for you

 
get up close & personal with instagram