Free Shipping in Bangkok over THB 1,000* Learn more

จริงหรือที่นิสัยบางอย่างอาจสัมพันธ์กับเดือนที่คุณเกิด

จริงหรือที่นิสัยบางอย่างอาจสัมพันธ์กับเดือนที่คุณเกิด

            นักวิทยาศาสตร์พบว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่สามารถกระทบต่อพัฒนาการของเด็กในครรภ์ โดยเฉพาะการทานอาหารของมารดาที่ถือว่ามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งเด็กที่เกิดมาในยุคข้าวยากหมากแพงจะมีโอกาสที่จะอ่อนแอกว่าเด็กที่เกิดมาในยุคที่มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์

                อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีอาหารการกินพร้อมและอุดมสมบูรณ์ แต่หากแม่ของเด็กทานอาหารที่มีโปรตีนหรือวิตามินซีหรือวิตามินดีต่ำ ก็อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของสมอง หัวใจ หรือกระดูกของเด็กในครรภ์ได้ นอกจากนี้ไวรัสที่มีตามฤดูกาลก็อาจส่งผลกระทบต่อแม่และตัวอ่อนในครรภ์ได้อีกด้วย หรือแม้แต่การตั้งท้องในช่วงฤดูหนาวของประเทศแถบตะวันตกซึ่งเป็นช่วงที่กลางวันสั้นกว่ากลางคืน ก็สามารถทำให้เกิดโรคทางอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาล (Seasonal affective disorder - SAD) ทั้งในแม่และเด็กได้เช่นกัน

                ทั้งนี้มีหลายผลการศึกษาในช่วงรอบหกปีผ่านมาได้พยายามค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างฤดูกาลกับนิสัยใจคอของมนุษย์โดยนักวิจัยได้มีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับนิสัยของเด็กวัยเรียนและผู้ใหญ่ จากนั้นก็ลองย้อนกลับไปดูฤดูกาลที่พวกเขาเกิดและได้ค้นพบข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

ฤดูใบไม้ผลิ

            คนที่เกิดในเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม มักจะเป็นคนที่มีความกระตือรืนร้นและมองโลกในแง่ดี นอกจากนี้ก็ยังเป็นคนที่มีความอ่อนไหวง่ายและมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้าสูงเช่นกัน ซึ่งมีผลการศึกษาหนึ่งในปี 2012 ของประเทศอังกฤษได้มีการสำรวจประชากรจำนวน 58,000 คน พบว่าผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้ามักเป็นคนที่เกิดเดือนพฤษภาคม ในขณะที่คนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนมีอัตราเป็นโรคซึมเศร้าต่ำที่สุด

ฤดูร้อน

                เด็กที่เกิดในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม ยังคงมีความคล้ายคลึงกับเด็กที่เกิดในช่วงฤดูใบไม้ผลิตรงที่ค่อนข้างมีความสดใสและมองโลกในแง่ดีแต่ก็อาจมีอารมณ์ที่ไม่คงที่เท่าไหร่นัก แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นเป็นโรคไบโพล่าร์ ทั้งนี้คนที่เกิดในเดือนสิงหาคมถูกตรวจพบว่าเป็นโรคไบโพล่าร์ต่ำกว่าเดือนอื่นๆอีกด้วย

ฤดูใบไม้ร่วง

                ช่วงฤดูใบไม้ร่วงเป็นช่วงแห่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตและไม่ค่อยมีโรคเกี่ยวกับฤดูกาลเกิดขึ้นเช่นเดียวกับช่วงฤดูหนาว ทั้งนี้เด็กที่เกิดในช่วงเดือนกันยายนจนถึงพฤศจิกายนจึงเป็นโรคซึมเศร้าน้อยกว่าช่วงเดือนอื่นๆ อีกทั้งยังมีโอกาสที่เป็นโรคไบโพล่าร์ต่ำลงอีกด้วย แต่กลับมีแนวโน้มที่จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายกว่าคนที่เกิดในเดือนอื่นๆ

ฤดูหนาว

            คนที่เกิดช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์มีโอกาสค่อนข้างสูงกว่าคนที่เกิดในฤดูกาลอื่นๆ ที่จะเป็นโรคไบโพล่าร์ โรคซึมเศร้าและโรคทางอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาล (Seasonal affective disorder - SAD) แต่จะมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวน้อยกว่าคนที่เกิดในฤดูใบไม้ร่วง  

                อย่างไรก็ตาม ฤดูกาลอาจไม่ใช่ข้อบ่งชี้ที่แน่ชัดในการฟันธงถึงลักษณะนิสัยหรือโอกาสเป็นโรคต่างๆ อีกทั้งข้อมูลที่เก็บมาก็เป็นแค่ของคนบางกลุ่มเท่านั้น อย่างไรเสียเราอาจต้องใช้วิจารณญาณในการอ่านด้วยค่ะ เพราะนิสัยของคนเรายังขึ้นอยู่กับอีกหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูของครอบครัว และสิ่งแวดแวดล้อมอีกด้วย

ที่มา: time

Recommended for you

 
get up close & personal with instagram