Free Shipping in Bangkok over THB 1,000* Learn more

มารู้จัก 10 ภาษาเก่าแก่ทั่วโลกที่ยังคงใช้จนถึงปัจจุบัน

มารู้จัก 10 ภาษาเก่าแก่ทั่วโลกที่ยังคงใช้จนถึงปัจจุบัน

                ภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมมนุษย์ ภาษาล้วนต่างมีวิวัฒนาการเฉกเช่นเดียวกับวิวัฒนาการทางชีววิทยา ภาษาบนโลกใบนี้มีอิทธิพลต่อกันเสมอ ร่องรอยของภาษาหนึ่งจะปรากฎอยู่ในภาษาใดภาษาหนึ่งเสมอ ภาษาจึงเป็นศาสตร์หนึ่งที่น่าสนใจ เป็นสิ่งที่สะท้อนและเรียนรู้เรื่องราวของมนุษยชาติ บางภาษามีที่มาผ่านกาลเวลาอยู่คู่กับเรื่องราวของมนุษย์มานาน วันนี้เราได้รวบรวมภาษาที่จัดว่าเก่าแก่ เป็นภาษาโบราณที่ยังคงใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้

  1. ภาษาฮีบรู(Hebrew)

ภาษาฮีบรูเป็นภาษาที่ยังคงใช้สำหรับชาวยิวทั่วโลก ในศตวรรษที่ 19 และ 20 ได้มีกระบวนการฟื้นฟูภาษาฮีบรู เพื่อเป็นภาษาราชการของอิสราเอล ซึ่งเป็นภาษาที่ผ่านวิวัฒนาการมีความแตกต่างกับภาษาที่ใช้ในพระคัมภีร์ไบเบิลที่เป็นภาษาฮีบรูสมัยแรกๆ แต่ก็ยังเกี่ยวพันกันสามารถทำความเข้าใจสื่อถึงกันได้อยู่ ภาษาฮีบรูสมัยใหม่มักจะมีภาษายิดดิชซึ่งเป็นภาษาพื้นเมืองผสมอยู่ด้วย ทั้งนี้ภาษาฮิบรูสมัยใหม่ยังถูกหล่อหลอมด้วยภาษายิวในกลุ่มอื่นๆ เรียกได้ว่ามีอิทธิพลที่ส่งถึงกันไปมา แม้จะไม่ได้มีความดั้งเดิม แต่วิวัฒนาการเหล่านี้ของภาษาฮีบรู ทำให้เป็นภาษาที่ยังคงดำรงอยู่ถึงปัจจุบัน

  1. ภาษาทมิฬ (Tamil)

ภาษาทมิฬเป็นภาษาพูดที่มีคนใช้ประมาณ 78 ล้านคน และได้รับการยอมรับว่าเป็นภาษาราชการในประเทศ   ศรีลังกาและสิงคโปร์ นับเป็นภาษาคลาสสิกเพียงหนึ่งเดียว ที่มีชีวิตรอดจนถึงโลกยุคสมัยใหม่นี้ ภาษาทมิฬคือส่วนหนึ่งของตระกูลภาษามิลักขะ ซึ่งประกอบด้วยภาษาพื้นเมือง ส่วนใหญ่มาจากทางใต้และตะวันออกของอินเดีย นอกจากนี้ยังเป็นภาษาราชการของรัฐทมิฬนาฑู นักวิจัยได้พบจารึกมีภาษาทมิฬ ที่ย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตศักราชและมีการใช้มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นั้น แตกต่างจากภาษาสันสกฤต ซึ่งเป็นอีกภาษาอินเดียโบราณที่การใช้งานทั่วไป ประมาณคริสตศักราช 600 ขณะนี้ภาษาทมิฬยังคงพัฒนาต่อไป และปัจจุบันเป็นภาษาพูด ที่ใช้มากที่สุดเป็นอันดับที่ 20 ในโลก

  1. ภาษาลิธัวเนีย (Lithuanian)

เป็นภาษาในตระกูลภาษายุโรป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษาอินโด - ยูโรเปียน แต่มีการแยกออกจากกันประมาณ 3500 ก่อนคริสตศักราช และพัฒนาเป็นภาษาอื่น ๆ เช่น เยอรมัน อิตาลีและอังกฤษ จนค่อยๆสูญเสียคุณลักษณะเฉพาะไป แต่ภาษาลิธัวเนียซึ่งเป็นสาขาของภาษาบอลติก ในตระกูลอินโด – ยูโรเปียน ยังคงรักษาลักษณะของสิ่งที่นักภาษาศาสตร์เรียกว่า โปรโต - อินโด - ยูโรเปียน (PIE) ซึ่งเป็นภาษาที่พวกเขาตั้งสมมติฐานไว้ประมาณ 3500 ก่อนคริสตศักราช ภาษาลิธัวเนียนั่นสามารถเก็บรักษาเสียงและกฎไวยากรณ์จาก PIE มากกว่าภาษาอื่นในตระกูลเดียวกัน ซึ่งในทางภาษาศาสตร์สามารถเรียกได้ว่า ภาษาลิธัวเนียเป็นหนึ่งในภาษาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

  1. ภาษาฟาร์ซิ (Farsi)

“ฟาร์ซิ” เป็นภาษาที่พูดและใช้ในยุคปัจจุบัน ของประเทศอิหร่าน อัฟกานิสถานและทาจิกิสถานรวมถึงที่อื่น ๆ คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องราวของเปอร์เซีย ซึ่งจัดเป็นกลุ่มภาษาเดียวกัน ภาษาฟาร์ซิเป็นลูกหลานโดยตรงของเปอร์เซียซึ่งเป็นภาษาของจักรวรรดิเปอร์เซีย ชาวเปอร์เซียสมัยใหม่มีรูปแบบการใช้ภาษาประมาณคริสตศักราช 800 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้น้อยมากเมื่อเทียบกับภาษาในยุคเดียวกัน นับเป็นภาษาหนึ่งที่ความเก่าแก่ มีความยาก ความคลาสสิค เรียกได้ว่ายากกว่าภาษาเก่าๆในงานวรรณกรรมยากๆของเชคสเปียร์ซะอีก

  1. ภาษาไอซ์แลนด์ (Icelandic)

ภาษาไอซ์แลนด์เป็นภาษาอินโด – ยูโรเปียน เป็นภาษาดั้งเดิมของเยอรมัน ภาษาดั้งเดิมหลายภาษามีความลื่นไหลและสูญเสียคุณลักษณะบางอย่างไปแล้ว แต่ภาษาไอซ์แลนด์ไม่เป็นเช่นนั้น เป็นภาษาที่คงความอนุรักษ์นิยมและรักษาคุณสมบัติดั้งเดิมไว้ได้มาก แม้จะมีการปกครองของประเทศเดนมาร์กตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงศตวรรษที่ 20 ก็มีผลน้อยมากต่อภาษา ดังนั้นภาษาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไป ส่วนใหญ่เนื่องจากผู้ตั้งถิ่นฐานชาวนอร์สเอง แต่ทั้งนี้นับว่าเป็นภาษาที่คงความโดดเด่นของตนเองไว้ได้มากๆภาษาหนึ่ง

  1. ภาษามาซิโดเนีย (Macedonian)

เป็นหนึ่งในตระกูลภาษาสลาฟ ซึ่งรวมถึงรัสเซีย โปแลนด์ เชค โครเอเชียและอื่น ๆ เป็นภาษาที่ค่อนข้างเล็ก เพราะเริ่มแยกออกจากบรรพบุรุษภาษาสลาฟธรรมดา(หรือโปรโต - สลาฟ) เมื่อไซริลและเมโทเดียสมีมาตรฐานภาษาชัดเจน โดยมีข้อสันนิษฐานว่าภาษามาซิโดเนีย น่าจะเกิดคริสต์ศตวรรษที่ 9 ซึ่งกลุ่มคนสลาฟอพยพมาจากที่ไหนสักแห่งจากทางตอนเหนือของประเทศกรีซ ซึ่งอาจเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Macedonia (หรือ Republic of Macedonia หรือ FYROM) และ Macedonian (พร้อมภาษาบัลแกเรีย) เป็นภาษาที่เกี่ยวข้องกับ Old Church Slavonic มากที่สุด

  1. ภาษาบาสก์ (Basque)

ภาษาบาสก์เป็นภาษาที่ลึกลับที่สุด เป็นภาษาพื้นเมืองที่ใช้อยู่ในประเทศสเปนและฝรั่งเศส แต่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษาโรมานซ์ใดๆ(ฝรั่งเศสและสเปน) หรือภาษาอื่นใดในโลก นักภาษาศาสตร์ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกี่ยวข้องกับภาษาบาสก์มานานหลายทศวรรษ แต่ไม่มีทฤษฎีใดที่ยืนยันได้ สิ่งเดียวที่ชัดเจนก็คือ มันมีอยู่ในพื้นที่นั้น ก่อนการมาถึงของภาษาโรมานซ์ ซึ่งในที่สุดมีการพัฒนาเป็นภาษาฝรั่งเศสและสเปน ภาษาบาสก์ แม้จะลี้ลับในประวัติศาสตร์ที่มา แต่ก็ยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้

  1. ภาษาฟินแลนด์ (Finnish)

เป็นสมาชิกของตระกูลภาษา Finno-Ugric ซึ่งรวมถึง เอสโตเนีย ฮังการีและภาษาเล็ก ๆ ที่ใช้พูดโดยกลุ่มชนกลุ่มน้อยทั่วไซบีเรีย อย่างไรก็ตามภาษาฟินแลนด์ มีคำยืมหลายคำ ซึ่งนำมาใช้เป็นภาษาฟินแลนด์ นำจากตระกูลภาษาอื่น ๆ ในตลอดหลายศตวรรษผ่านมา แต่ภาษาฟินแลนด์ได้เก็บคำเหล่านี้ไว้ใกล้รูปแบบเดิมมากกว่าภาษาที่พวกเขายืมมา เป็นภาษาที่มีพัฒนาการที่น่าสนใจอีกภาษาหนึ่ง

  1. ภาษาจอร์เจีย (Georgian)

ภูมิภาคคอเคซัสเป็นแหล่งกำเนิดสำหรับนักภาษาศาสตร์ เป็นภาษาหลักของประเทศในแถบแอฟริกาใต้อาเซอร์ไบจานและจอร์เจีย ภาษาจอร์เจียมาจาก 3 ภาษาที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ได้แก่ อินโด ยุโรปเตอร์กและคาร์เทลเลียน จอร์เจียเป็นภาษา Kartvelian ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นภาษาคอเคเซียนเพียงอย่างเดียวที่มีประเพณี มีวรรณกรรมโบราณ ตัวอักษรที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เก่าแก่ ซึ่งได้รับความคิดที่ดัดแปลงมาจากภาษา Aramaic และภาษาจอร์เจียจึงเป็นภาษา Kartvelian ที่ให้พูดโดยชนกลุ่มน้อยในจอร์เจีย ซึ่งพวกเขาไม่เกี่ยวข้องกับภาษาอื่นใดในโลกเลย

  1. ภาษาไอริช เกลิค (Irish Gaelic)

แม้ว่าภาษาไอริชเกลิคเป็นภาษาพื้นเมืองโดยชนกลุ่มน้อยชาวไอริชในปัจจุบัน แต่ก็มีประวัติอันยาวนานเป็นสมาชิกหนึ่งของเซลติก ซึ่งเป็นสาขาของภาษาอินโด – ยูโรเปียน ที่มีใช้อยู่บนเกาะ โดยขณะนี้คืออังกฤษและไอร์แลนด์ ภาษาไอริชเกลิค มีปรากฎในวรรณคดี เป็นภาษาถิ่นที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปตะวันตก ซึ่งปัจจุบันยุโรปมีภาษาพูด-เขียนของตัวเองและมีภาษาละตินอีก แต่ไอริชก็ตัดสินใจว่าพวกเขาอยากจะดำรงภาษาที่แทนความเป็นตัวเองได้อย่าง “Irish Gaelic” ไว้ด้วย

ที่มา: theculturetrip

Recommended for you

 
get up close & personal with instagram