Free Shipping in Bangkok over THB 1,000* Learn more

แบบนี้ไม่ดีแน่ 8 สัญญาณที่บอกว่าคุณเป็นคนมีความพึงพอใจในตัวเองต่ำ (Low Self-esteem)

แบบนี้ไม่ดีแน่ 8 สัญญาณที่บอกว่าคุณเป็นคนมีความพึงพอใจในตัวเองต่ำ (Low Self-esteem)

            "ความพึงพอใจในตัวเองต่ำ" หรือ Low Self-esteem คือ การที่คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่า ไม่มีความภาคภูมิใจ ขาดความศรัทธา รวมถึงการไม่เห็นความสามารถที่แท้จริงของตัวเอง ความรู้สึกที่ว่านี้ส่งผลกระทบกับตัวคุณเองทำให้คุณไม่มีความสุขและไม่มีแรงผลักดันให้ทำอะไรใหม่ๆ ซึ่งหากปล่อยไว้เช่นนี้คงไม่ดีแน่ค่ะ เรามาดูกันค่ะว่ามีสัญญาณอะไรบ้างที่บอกให้รู้ว่าคุณต้องปรับทัศนะคติต่อตัวเองเสียใหม่

1.ไม่กล้ามีปากเสียงกับใคร

                คนที่มีความพึงพอใจในตัวเองต่ำนั้นจะพยายามหลีกเลี่ยงการมีปากเสียงกับคนอื่น แม้ว่าคนเหล่านี้จะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่อีกฝ่ายพูด เขาจะไม่กล้าเสนอความคิดเห็นหรือคัดค้านค่ะ ซึ่งนั่นจะเป็นการปิดโอกาสที่คนอื่นจะได้รู้ถึงมุมมองหรือความคิดเห็น คุณควรหัดเป็นคนกล้าพูดหรือกล้าชี้แจงบ้างค่ะ

2.ขอโทษไว้ก่อน

                คนที่มีความพึงพอใจในตัวเองต่ำนั้นจะเชื่อว่าทุกสิ่งที่เป็นความผิดพลาดนั้นมีสาเหตุมาจากตัวของเขา ทำให้ต้องเป็นฝ่ายออกตัวเอ่ยปากขอโทษก่อนคนอื่นทุกครั้ง ซึ่งคนประเภทนี้จะไม่ตระหนักถึงคุณค่าในตัวเอง รวมถึงมองไม่เห็นความสามารถที่ตัวเองมี ทั้งนี้ก่อนที่จะพูดขอโทษทุกครั้ง คุณควรตั้งสติพิจารณาให้ดีก่อนว่าคุณได้ทำผิดพลาดจริงหรือไม่ พยายามอย่าพูดคำนี้พร่ำเพรื่อค่ะ เพราะมันจะค่อยๆ บั่นทอนความพอใจในตัวเองโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัว

3.เศร้าง่าย

                บ่อยครั้งที่ความรู้สึกเศร้านั้นมาจากความรู้สึกพึงพอใจในตัวเองต่ำ นอกจากนี้คนที่มีนิสัยดังกล่าวอาจเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเข้าสังคม ขาดความมั่นใจในตัวเอง และไม่กล้าลองทำสิ่งใหม่ๆ  ทั้งนี้หากคุณรู้ตัวว่าเป็นคนเศร้าง่าย คุณอาจลองหางานอดิเรกใหม่ๆ ทำ ท่องเที่ยวพบปะผู้คนใหม่ๆ รวมถึงเรียนรู้ที่จะลองเสี่ยงบ้าง

4.ไม่ยอมรับคำวิจารณ์

                คนที่มีความพึงพอใจในตัวเองต่ำนั้นมักจะเป็นคนที่ไม่สามารถทนฟังคำวิจารณ์จากคนรอบข้างได้ค่ะ ไม่ว่าจะถูกหัวหน้าในที่ทำงานตำหนิหรือจะเป็นคนในครอบครัวทักเรื่องเล็กๆ น้อยๆ อย่างเรื่องน้ำหนัก โดยคำวิจารณ์ต่างๆ นั้นจะทำให้เขารู้สึกโกรธและไม่ยอมรับความจริง ทั้งนี้คราวต่อไปหากคุณถูกใครพูดตำหนิ คุณอย่าเพิ่งปรี๊ดแตกแต่ให้ตั้งสติแล้วพิจารณาว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ หากเป็นเรื่องจริงนั้นคุณก็ควรปรับปรุงตัวเองค่ะแต่หากคุณไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูด คุณก็อย่าเก็บคำพูดเหล่านั้นมาทำร้ายตัวเอง

5.หาความสุขกับการซื้อสิ่งของใหม่

                นักวิจัยพบว่า วัตถุนิยมและความพึงพอใจในตัวเองต่ำนั้นมีความสัมพันธ์กัน
โดยเฉพาะในเด็กหรือวัยรุ่น ทั้งนี้การได้ซื้อสิ่งของใหม่ๆ ให้แก่ตัวเองอยู่เสมอถือเป็นหนทางที่ทำให้คนที่มีความพึงพอใจในตัวเองต่ำรู้สึกมีความสุขสุดๆ

6.มองโลกในแง่ร้ายและชอบวิจารณ์มากเกินไป (เป็นสัญญาณที่ส่วนมากพบได้ในผู้ชาย)

                ผู้หญิงและผู้ชายนั้นจะมีสัญญาณที่บ่งบอกถึงความพึงพอใจในตัวเองต่ำแตกต่างกัน โดยที่ผู้ชายจะแสดงออกด้วยการพยายามควบคุมคนอื่นโดยเฉพาะคนรักของตัวเอง นอกจากนี้คนเหล่านี้จะชอบวิจารณ์หรือจับผิดคนอื่นและพูดแต่เรื่องที่เป็นแง่ลบ

7.คิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่า ไม่กล้าแสดงออก (เป็นสัญญาณที่ส่วนมากพบได้ในผู้หญิง)


                ผู้หญิงที่มีความพอใจในตัวเองต่ำนั้นมักไม่ค่อยกล้าตัดสินใจเมื่อจะทำสิ่งใดก็ตาม จะชอบทำตามคนอื่นอยู่เสมอ นอกจากนี้พวกเขาจะไม่กล้าพูดปกป้องตัวเองหรือแสดงความคิดเห็น รวมถึงไม่กล้าที่จะปฏิเสธคนอื่นเพราะไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งนั่นเอง

8.อ่อนไหวง่าย ไม่ชอบเรื่องท้าท้าย (เป็นสัญญาณที่มักพบได้ในเด็ก)

                The American Academy of Pediatrics แนะนำให้ผู้ปกครองสังเกตลูกว่าเขาจะตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงอย่างไร หากเด็กกลัวที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆหรือพยายามหลีกเลี่ยง ปลีกตัวออกจากสังคม อ่อนไหวง่าย อารมณ์แปรปรวน ฯลฯ นั่นก็พอเป็นสัญญาณบอกได้ว่าลูกของคุณกำลังมีความพึงพอใจในตัวเองต่ำค่ะ

                หากคุณลองสำรวจตัวเองแล้วพบว่ามีลักษณะตามที่กล่าวไป ควรรีบปรับจูนทัศนคติเหล่านี้เสียใหม่ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองซะใหม่  รับรองว่าคุณจะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นค่ะ

ที่มา: curejoy

Recommended for you

 
get up close & personal with instagram