Free Shipping in Bangkok over THB 1,000* Learn more

ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปในการใช้ชีวิตของวัยรุ่น Gen Y ในอเมริกา

ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปในการใช้ชีวิตของวัยรุ่น Gen Y ในอเมริกา     

       โครงสร้างของสังคมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอโดยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ความเจริญของเทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อพฤติกรรม ระบบความคิด ค่านิยม หรือวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนในแต่ละยุคสมัย

       ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นหลายคนได้ให้ความสนใจกับการวิเคราะห์พฤติกรรมหรือทัศนคติของชาว Generation Y (Gen Y) หรือเรียกอีกชื่อว่า " Millennials " ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงค.ศ. 1980-1997 และเป็นยุคที่อยู่ถัดจากชาว Generation X (Gen X)

       อย่างไรก็ดี ชาว Millennials นั้นเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างโดยเฉพาะความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและค่านิยมบางอย่างที่อาจแตกต่างไปจากรุ่นของปู่ย่าตายายหรือรุ่นของพ่อแม่

       ทั้งนี้มีรายงานใหม่จาก U.S. Census Bureau พบว่าชาว Millennials ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นให้คุณค่าหรือมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นอกจากนี้หลังจากที่มีการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับการประสบความสำเร็จด้านความสัมพันธ์ การศึกษา และฐานะทางการเงินของชาวอเมริกาที่มีอายุอยู่ในช่วง 18-24 ปีกับคนที่มีอายุในช่วงเดียวกันที่เกิดในปี 1975 พบว่าคนวัยหนุ่มสาวในยุคปัจจุบันมีความแตกต่างจากคนสมัยก่อนในทุกแง่มุมไม่ว่าจะเป็นการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน เวลาที่คิดจะเริ่มสร้างครอบครัว หรือแม้แต่ว่าใครเป็นคนเลี้ยงดูจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่

       ในปัจจุบัน ชาวอเมริกันที่เป็นคนหนุ่มสาวเชื่อว่าการประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาและฐานะทางการเงินนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตวัยผู้ใหญ่ และคนมากกว่า 55% เชื่อว่าการแต่งงานและการมีลูกนั้นไม่ใช่เรื่องที่สำคัญมากมาย ทั้งนี้ความคิดดังกล่าวมีความแตกต่างจากค่านิยมของคนเมื่อ 40 ปีที่แล้ว ในปี 1975 คนจำนวน 8 ใน 10 จะแต่งงานเมื่อพวกเขามีอายุ 30 ปี แต่ตัวเลขในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปแล้วค่ะ เพราะคน 8 ใน 10 จะแต่งงานเมื่อมีอายุประมาณ 45 ปี

       นอกจากนี้ค่านิยมของหญิงสาวชาวอเมริกันนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันค่ะ เพราะในช่วงปี 1975 นั้นผู้หญิงประมาณ 43% จะทำหน้าที่ในการดูแลบ้านโดยเฉพาะหรือเป็นแม่บ้านเต็มตัวนั่นเอง ในขณะที่หญิงสาวในยุค Millennial เพียงแค่ 14% เท่านั้นที่จะทำงานดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการค้นพบว่าชาว Millennials ที่เป็นวัยหนุ่มสาวประมาณ 1 ใน 3 หรือประมาณ 24 ล้านคนยังคงอาศัยอยู่กับครอบครัวอีกด้วย

       จากที่กล่าวไปจะเห็นได้ว่า เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป ผู้คนก็จะมีค่านิยม ทัศนคติ หรือไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปด้วย เราลองมาตั้งตารอดูกันดีกว่าค่ะว่าในอนาคตคนในยุคถัดๆไปนั้นจะมีลักษณะอย่างไรและจะแตกต่างจากคนในยุคเรามากน้อยเพียงใด

ที่มา: time

Recommended for you

 
get up close & personal with instagram