Free Shipping in Bangkok over THB 1,000* Learn more

7 อันดับ ประเทศที่มีนักวิทยาศาสตร์ฉลาดๆมากที่สุดในโลก

7 อันดับ ประเทศที่มีนักวิทยาศาสตร์ฉลาดๆมากที่สุดในโลก

                การศึกษาของประชากรในประเทศต่างๆนั้นสะท้อนถึงความก้าวหน้าของประเทศ เพราะในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีย่อมหมายถึงมีบุคลากรที่มีคุณภาพ ในแต่ละปีจึงมีการจัดอันดับต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษา หนึ่งในนั้นก็คือการจัดอันดับของประเทศที่มีนักวิทยาศาสตร์ที่ฉลาดที่สุดในโลก โดยความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ถือเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งที่สะท้อนถึงพัฒนาการและแนวโน้มที่จะเป็นไปในอนาคตของประเทศนั้นๆ มาดูกันว่า 7 อันดับของประเทศที่มีนักวิทยาศาสตร์ที่ฉลาดที่สุดในโลกนั้นมีประเทศไหนที่ติดอันดับเข้ามาบ้าง

                การจัดอันดับในครั้งนี้จัดทำโดยสถาบัน Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) เกณฑ์การตัดสินนั้นวัดจากจำนวนของนักศึกษาจากประเทศต่างๆที่เข้าศึกษาในหลักสูตรของสถาบันแห่งนี้ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปจากที่นี่ถือว่าเป็นบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

            อันดับที่ 7 ประเทศเอสโตเนีย

ประเทศเอสโตเนีย มีจำนวนนักศึกษาในสถาบัน STEM ทั้งสิ้น 26%  โดยมีผู้หญิงมากถึง41 % ที่จบจากสถาบันแห่งนี้

               อันดับ 6 ประเทศ ประเทศกรีซ

ประเทศกรีซมีจำนวนนักศึกษาในสถาบัน STEM นี้ 26 % โดยประชากรในประเทศนี้จำนวนมากถึง 84% นั้นมีอาชีพที่จบการศึกษามาจากด้านวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี

             อันดับ 5 ประเทศฝรั่งเศส

ประเทศฝรั่งเศสมีจำนวนนักศึกษาในสถาบัน STEM นี้  จำนวน 27% และจากการสำรวจพบว่าประชากรของประเทศนี้ ทำงานในสาขาวิทยาศาสตร์มากกว่าสาขาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นรับราชการหรือทำงานในมหาวิทยาลัย

             อันดับที่ 4 ประเทศสวีเดน

ประเทศสวีเดน มีจำนวนนักศึกษาในสถาบัน STEM จำนวน 28%  ตามข้อมูลระบุว่าประชากรในสวีเดนทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นอันสามของโลก

             อันดับที่3 ประเทศฟินแลนด์

ประเทศฟินแลนด์  มีจำนวนนักศึกษาในสถาบัน STEM จำนวน 28% โดยฟินแลนด์นั้นเป็นประเทศที่มีผลงานวิจัยทางด้านการแพทย์ออกมามากที่สุดในโลกเลยทีเดียว

             อันดับที่ 2 ประเทศเยอรมัน

ประเทศเยอรมัน มีจำนวนนักศึกษาในสถาบัน STEM จำนวน 31%  โดยประเทศนี้มีนักศึกษาที่จบจากสถาบันนี้มากกว่า 10,000 คน เลยทีเดียว นั่นสะท้อนถึงความสนใจของประชากรในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี 

              อันดับที่1 ประเทศเกาหลีใต้  

ประเทศเกาหลีใต้ มีจำนวนนักศึกษาในสถาบัน STEM จำนวน 32% ถึงแม้จะมีนักศึกษาจากประเทศนี้น้อยลงจากเดิม 7% แต่ก็ยังครองอันดับหนึ่งได้อยู่ดี ซึ่งนอกจากการจัดอันดับของทาง STEM แล้ว จากการจัดอันดับประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลกประจำปี 2015-2016 จาก เว็บไซต์ mbctime.com  ประเทศเกาหลีใต้ก็คว้าอันดับที่ 1 ไปครองได้เช่นเดียวกัน โดยประเทศนี้ทุ่มงบประมาณด้านการศึกษามากถึง 11,300,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ประชากรของเกาหลีใต้มีอัตราการรู้หนังสือมากถึง 97.9%

                จากข้อมูลที่เราได้เห็นกันนี้สะท้อนภาพได้อย่างชัดเจนว่าความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น นำไปสู่ความก้าวหน้าของประเทศ โดยปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งก็คือนโยบายทางด้านการศึกษาของภาครัฐนั่นเอง

ที่มา: businessinsider

Recommended for you

 
get up close & personal with instagram