Free Shipping in Bangkok over THB 1,000* Learn more

ไขข้อข้องใจกับปัญหา “Overbooking” ของสายการบินที่คุณอาจยังไม่เคยรู้

ไขข้อข้องใจกับปัญหา “Overbooking” ของสายการบินที่คุณอาจยังไม่เคยรู้

            เมื่อไม่นานมานี้ หลายคนน่าจะได้ผ่านตากับข่าวสายการบินสัญชาติอเมริกันอย่าง United Airlines ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการฉุดกระชากลากถูผู้โดยสารคนหนึ่งออกจากที่นั่งที่ภายหลังอ้างตัวว่าเป็นคุณหมอ ซึ่งผู้โดยสารที่แสนจะโชคร้ายคนนี้ได้ถูกเจ้าหน้าที่สุ่มให้สละที่นั่ง เพราะสายการบินมีความจำเป็นที่จะต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปยังสนามบินปลายทางด่วน จึงทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า Overbooking ทั้งหมด 4 ที่นั่ง เนื่องจากไม่มีใครยอมเป็นอาสาสมัคร จึงทำให้ต้องมีการสุ่มคัดผู้โดยสารออก

            เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความตกใจให้กับคนทั่วโลกว่าทำไมสายการบินถึงต้องใช้ความรุนแรงกับผู้โดยสารถึงเพียงนี้และหลายคนก็อาจยังไม่ทราบว่าเหตุการณ์ Overbooking นั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเที่ยวบินหรือทุกสายการบิน อย่างไรก็ตามวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักคำว่า Overbooking ให้มากขึ้น รวมถึงค่าชดเชยที่ผู้โดยสารพึงได้

             Overbooking คือ การที่สายการบินได้มีการขายตั๋วเกินกว่าจำนวนที่นั่งบนเครื่องบิน เพราะสายการบินจะต้องมีการประมาณจำนวนผู้โดยสารที่ไม่มาเช็คอินตามเวลาที่กำหนด (No show) ไม่ว่าจะเกิดจากการที่ผู้โดยสารมาสาย ไม่สบาย เปลี่ยนใจไม่มา ฯลฯ ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกไฟล์ท ซึ่งสายการบินไม่อยากให้ที่นั่งเหล่านั้นว่างไปอย่างสูญเปล่า โดยมองว่ามันยังสามารถทำรายได้ให้กับสายการบินได้ จึงทำให้เกิดเหตุการณ์ Overbooking ได้ในที่สุด

            อย่างไรก็ตาม การที่สายการบินขายตั๋วเกินกว่าจำนวนที่นั่งบนเครื่องบิน ไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อกฎการบินหรือกฎหมายอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกไฟล์ทและทุกสายการบิน ซึ่งเมื่อมีเหตุการณ์ที่ผู้โดยสารมาเช็คอินเกินกว่าที่นั่งบนเครื่องบิน เจ้าหน้าที่จะทำการขออาสาสมัครเพื่อสละที่นั่งให้กับผู้โดยสารคนอื่น โดยทางสารการบินจะเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือสายการบินให้ พร้อมกับจ่ายค่าชดเชยให้เพิ่มเติม แต่หากไม่มีคนที่จะยอมเป็นอาสาสมัคร ทางสายการบินก็จะทำการสุ่มผู้โดยสารนั่นเองค่ะ

            เมื่อกล่าวถึงค่าชดเชยที่ผู้โดยสารพึงได้รับนั้น ขึ้นอยู่กับกฎการบินของแต่ละประเทศค่ะ สำหรับของสายการบินสัญชาติอเมริกันนั้นได้มีการระบุค่าชดเชยไว้ชัดเจน ซึ่งหากเป็นเที่ยวบินภายในประเทศที่ทำให้เราเดินทางถึงปลายทางช้ากว่าเที่ยวบินเดิม 1-2 ชั่วโมง หรือเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ถึงจุดหมายช้ากว่าเดิมไม่เกิน 4 ชั่วโมง ผู้โดยสารจะมิสิทธิได้รับเงินชดเชย 200% ของค่าโดยสาร (เที่ยวบินเดียว) แต่จำนวนเงินจะถูกจำกัดไว้ไม่เกิน 675 ดอลลาร์สหรัฐ แต่หากเป็นเที่ยวบินภายในประเทศหรือระหว่างประเทศที่ถึงจุดหมายปลายทางช้ากว่าเที่ยวบินเดิม 4 ชั่วโมงขึ้นไป  ผู้โดยสารจะได้รับเงินชดเชย 400% ของค่าโดยสาร (เที่ยวบินเดียว)แต่จะได้ไม่เกิน 1,350 ดอลลาร์สหรัฐ

            สำหรับสายการบินสัญชาติไทยนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ Overbooking ผู้โดยสารมีสิทธิที่จะได้รับการชดเชย อาทิเช่น

  • ได้รับเงินชดเชย 1,200 บาททันที
  • มีสิทธิเลือกว่าจะรับค่าโดยสารเที่ยวบินนั้นคืนเต็มจำนวนหรือจะเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินใหม่ โดยสายการบินต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
  • สายการบินต้องจัดหาอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงที่พักแรมให้ในระหว่างรอเที่ยวบินใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

          หากวันใดคุณกลายเป็นผู้โชคร้ายที่ถูกสุ่มให้ออกจากเครื่องบิน ก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะ เพราะมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะ ทั้งนี้ผู้โดยสารควรปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของสายการบินอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์อันตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นและให้ไปเรียกร้องสิทธิชดเชยกันภายหลังค่ะ

ที่มา: mic

Recommended for you

 
get up close & personal with instagram