Free Shipping in Bangkok over THB 1,000* Learn more

หลักการ 6 ข้อของ Waldolf ที่ผู้ปกครองควรนำไปใช้ในการสอนลูก

 หลักการ 6 ข้อของ Waldolf ที่ผู้ปกครองควรนำไปใช้ในการสอนลูก

                การเรียนการสอนที่เรียกว่า “วอลดอร์ฟ” นั้นถือเป็นอีกหนึ่งระบบที่มีความน่าสนใจมากทีเดียวค่ะ เพราะมันเป็นระบบที่มุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญา ด้านศิลปะ ด้านการเข้าสังคมฯลฯ ทั้งนี้มีผลการศึกษาหนึ่งพบว่า เด็กที่เข้าเรียนในโรงเรียนที่ใช้ระบบการสอนแบบวอลดอร์ฟนั้นจะมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ รู้สึกสนุกกับการไปโรงเรียน และมองอนาคตของตัวเองในแง่ดีมากกว่าเด็กที่เรียนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบอื่นๆ เราจะพาคุณไปดูว่าระบบดังกล่าวมีหลักการที่น่าสนใจอะไรบ้าง

 1.ไม่มุ่งเน้นให้เด็กแข่งขันกับใคร

                ระบบการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟจะยึดหลักที่ว่าเด็กแต่ละคนนั้นไม่ได้มีพัฒนาการในด้านต่างๆเหมือนหรือพร้อมกัน แต่จะพยายามเข้าใจความต้องการของเด็กและหยุดคาดหวังให้เด็กเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการ เพราะอย่าลืมว่าเด็กแต่ละคนนั้นมีความถนัดในเรื่องต่างๆไม่เหมือนกันค่ะ

2.เล่านิทาน

                การเล่านิทานถือเป็นอีกหนึ่งลักษณะเด่นของระบบการศึกษาแบบวอลดอร์ฟค่ะ ซึ่งมันจะช่วยให้เด็กได้รู้จักคำศัพท์ใหม่ๆและรู้สึกเหมือนได้ไปสถานที่ๆไม่รู้จัก อีกทั้งยังช่วยเปิดโลกแห่งจินตนาการให้เด็กๆ ด้วยค่ะ และที่สำคัญคือคุณและเด็กจะได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น นอกจากนี้การเล่านิทานยังเป็นสิ่งที่เด็กเล็กทั้งหลายโปรดปรานมากทีเดียวค่ะ

3.พาไปสัมผัสกับธรรมชาติทุกวัน

                การพาเด็กไปเล่นนอกบ้านนั้นสามารถช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์และทำให้เขาได้สัมผัสกับธรรมชาติ รวมถึงได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยให้ลูกได้ออกมาวิ่งเล่นนอกบ้าน ก่อกองทราย หรือปีนป่ายเครื่องเล่นก็ล้วนแต่ดีทั้งนั้นค่ะ แต่คุณก็อย่าลืมควบคุมดูแลลูกอย่างใกล้ชิด

4.ปล่อยให้เด็กได้เล่น

                การศึกษาแบบวอลดอร์ฟนั้นยึดถือหลักการว่าของเล่นแบบพื้นๆหรือธรรมดาและไม่มีกฎตายตัวในการเล่นนั้นสามารถช่วยให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ค่ะ โดยมันจะช่วยกระตุ้นให้เด็กได้ใช้จินตนาการในระหว่างเล่น ซึ่งนั่นถือเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยพัฒนาสมองของลูกน้อยค่ะ

5.กำหนดกิจวัตรประจำวัน

                สำหรับการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟนั้นในทุกๆเช้าจะมีกิจกรรมที่เรียกว่า "Circle time" ซึ่งเป็นช่วงเวลาพิเศษที่เด็กๆ จะมาอยู่รวมกันเพื่อร้องเพลง เคลื่อนไหวร่างกาย มีการละเล่นง่ายๆ ฯลฯ ซึ่งวิธีดังกล่าวจะช่วยให้เด็กเกิดความรู้สึกปลอดภัยและได้สร้างรากฐานในการทำกิจวัตรต่างๆ ให้แก่เด็ก

6.มีห้องให้เด็กได้เล่น

                คุณทราบหรือไม่ว่า การเล่นถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กค่ะ ซึ่งระบบการเรียนแบบวอลดอร์ฟนั้นเชื่อว่าการมีพื้นที่ให้เด็กได้นั่งเล่นของเล่นจะช่วยให้เขาเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ค่ะ แต่พื้นที่ดังกล่าวจะต้องมีการจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความสะอาด

                จากที่กล่าวไป คุณเห็นด้วยไหมคะว่าระบบการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟนั้นเป็นอีกหนึ่งระบบที่ดีและเหมาะสำหรับเด็ก เพราะเด็กจะได้มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ผู้ปกครองอาจจะลองนำหลักการข้างต้นไปปรับใช้กับเจ้าตัวเล็กที่บ้านได้เช่นกันค่ะ

ที่มา: parent

Recommended for you

 
get up close & personal with instagram