Free Shipping in Bangkok over THB 1,000* Learn more

ทำไมผู้หญิงในประเทศสวีเดนถึงมีความสุขที่สุดในโลก

ทำไมผู้หญิงในประเทศสวีเดนถึงมีความสุขที่สุดในโลก          

สวีเดนถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มักติดโผอยู่ในอันดับต้นๆเมื่อเอ่ยถึงสภาพความเป็นอยู่ของประชากรที่มีคุณภาพมากที่สุดอีกประเทศหนึ่งก็ว่าได้  ล่าสุดนี้ BAV Consulting and UPenn's Wharton School of Business ยกให้สวีเดนเป็นประเทศที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสำหรับผู้หญิง  เราลองมาดูกันค่ะว่ามีปัจจัยอะไรทีทำให้ผู้หญิงประเทศนี้มีความสุขที่สุดในโลก

1.ภาษีบุคคลธรรมดา

            สวีเดนถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เก็บภาษีแพงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากรายได้หลักของรัฐบาล คือ ภาษีของประชาชน ทั้งนี้ภาษีที่คนจ่ายไปก็ไม่ได้สูญเปล่า เพราะรัฐบาลจะนำเงินไปบริหารและตอบแทนประชาขนในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น การศึกษาฟรี การรักษาพยาบาลโดยที่ประชาชนไม่ต้องจ่ายเงินมาก การดูแลหลังเกษียณอายุ เป็นต้น

            สำหรับรายได้หลังเกษียณ รัฐบาลจะจ่ายให้ทุกคนเป็นจำนวนเท่าๆกันกับส่วนที่ได้หักภาษีไปช่วงทำงาน ซึ่งใครทำงานมากและเสียภาษีมาก ก็จะได้เงินคืนกลับมามาก ส่วนใครจ่ายภาษีน้อยก็จะได้เงินกลับมาน้อย

2.สิทธิลาหยุดของคนมีลูก

            สวีเดนถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ใจกว้างมากที่สุดของโลก เพราะมีนโยบายให้ผู้หญิงมีสิทธิลาคลอดได้ 1 ปี 3 เดือน โดยที่ยังคงได้รับเงินเดือนถึง 80 % ! (ต่อลูกหนึ่งคน) ซึ่งสามารถเก็บสิทธิไว้ใช้ได้ 8 ปี นอกจากนี้คุณพ่อก็ได้รับสิทธินี้เช่นเดียวกัน โดยจะต้องใช้สิทธิหยุดนี้อย่างน้อยสามเดือนเพื่อไปช่วยภรรยาเลี้ยงดูลูกอีกด้วย ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้พ่อแม่ได้ใช้เวลาอยู่กับลูก เนื่องจากสวีเดนเล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวที่ถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพ

3.มีการตรวจสอบค่าแรงในบริษัท

            สวีเดนมีอีกกฎหมายหนึ่งที่น่าสนใจ คือ ทุกบริษัทที่มีพนักงานตั้งแต่ 25 คนขึ้นไปจะต้องมีการสำรวจและวิเคราะห์ความแตกต่างของเงินเดือนพนักงานหญิงและชายทุกปี ซึ่งหากมีผลต่างของเงินเดือนสูง ก็มีความเสี่ยงที่จะต้องจ่ายค่าปรับให้แก่รัฐบาล ที่ต้องออกกฎหมายเช่นนี้ก็เพราะไม่ต้องการให้บริษัทกดค่าแรงผู้หญิง

            จากที่กล่าวไปจะเห็นได้ว่า แม้ว่าประเทศสวีเดนจะเก็บภาษีประชากรสูงลิบ แต่ก็มีสวัสดิการต่างๆที่พอจะทดแทนได้ โดยเฉพาะกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้หญิง จึงไม่แปลกที่สวีเดนจะเป็นประเทศที่ผู้หญิงมีความสุขที่สุดในโลก

ที่มา:businessinsider

Recommended for you

 
get up close & personal with instagram