Free Shipping in Bangkok over THB 1,000* Learn more

ปัญหาการนอนไม่พอที่คุณแม่มือใหม่ไม่ควรมองข้าม

ปัญหาการนอนไม่พอที่คุณแม่มือใหม่ไม่ควรมองข้าม

            มีผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่า ในช่วงที่ลูกน้อยเพิ่งออกมาลืมตาดูโลกได้ไม่นาน คุณพ่อมือใหม่อาจไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนสักเท่าไหร่นัก ในขณะที่คุณแม่มือใหม่หลายท่านมักมีตารางการนอนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

            ทั้งนี้มีนักวิจัยของมหาวิทยาลัย American Academy of Neurology and Georgia Southern พบว่า เมื่อลองสำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกันจำนวน 5,805 คนว่านอนได้กี่ชั่วโมงต่อคืนและรู้สึกเหนื่อยบ่อยมากแค่ไหนในระหว่างเดือนที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า 50% ของผู้หญิงอายุ 45 ปีและต่ำกว่าที่มีลูก ได้นอนแทบไม่ถึง 6 ชั่วโมงต่อคืนและมีเพียง 48% ของกลุ่มคนดังกล่าวที่นอนได้ 7 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้น ในขณะที่ 62% ของหญิงสาวที่ไม่มีลูก สามารถนอนได้ 7 ชั่วโมงขึ้นไป นอกจากนี้โดยค่าเฉลี่ยแล้ว ผู้หญิงที่มีลูกจะมีความรู้สึกเหนื่อยประมาณสองสัปดาห์ต่อเดือน ซึ่งมากกว่าผู้หญิงที่ไม่มีลูกที่จะมีความรู้สึกดังกล่าวเพียงแค่ 11 วันต่อเดือน โดยที่ความรู้สึกนี้ไม่เกิดกับคุณผู้ชายเลย

            ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยดังกล่าว คงไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกประหลาดใจสักเท่าไหร่ อาจเป็นเพราะว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ต้องรับผิดชอบงานหลายอย่าง โดยเฉพาะงานบ้านหรือเลี้ยงลูก ก็ล้วนแต่เป็นเป็นปัจจัยที่ทำให้คุณนอนหลับไม่เพียงพอซึ่งอาจส่งผลต่อการทำงานของสมองตลอดจนมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยมากขึ้น นอกจากนี้มีบางผลการศึกษาแนะนำว่าผู้หญิงจำเป็นต้องนอนให้ได้มากกว่าผู้ชาย

            หากคุณสามีที่น่ารัก บังเอิญอ่านเจอบทความนี้ ก็อย่าลืมช่วยคุณภรรยาทำงานบ้าน หรือเลี้ยงลูกบ้างนะคะ รับรองว่าเธอจะต้องซาบซึ้งใจสุดๆไปเลยล่ะ

Ref :huffingtonpost

 

 

Recommended for you

 
get up close & personal with instagram