Free Shipping in Bangkok over THB 1,000* Learn more

ความแตกต่างของอาหารกลางวันระหว่างเด็กญี่ปุ่นและเด็กในประเทศอื่นๆ

ความแตกต่างของอาหารกลางวันระหว่างเด็กญี่ปุ่นและเด็กในประเทศอื่นๆ

            โดยปกติแล้ว อาหารกลางวันของเด็กนักเรียนแต่ละชาติมักจะเน้นไปที่คุณค่าทางโภชนาการ รสชาติ หรือราคาที่ประหยัดเท่านั้นค่ะ แต่สำหรับประเทศญี่ปุ่นนั้น อาหารกลางวันของเด็กนักเรียนในช่วงประถมศึกษา-มัธยมต้นจะไม่ได้เป็นเพียงแค่มื้ออาหารเท่านั้น

            ทั้งนี้ประเทศญี่ปุ่นนับว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ใส่ใจกับคุณภาพชีวิตของประชากรมากที่สุดก็ว่าได้ เพราะแม้แต่อาหารกลางวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษา-มัธยมต้น ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆ ซึ่งรัฐบาลมองว่าอาหารกลางวันของเด็กๆถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่จะช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนเข้าด้วยกัน ทั้งนี้เราลองมาดูกันดีกว่าค่ะว่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนญี่ปุ่นมีความแตกต่างจากอาหารกลางวันของเด็กบ้านเราอย่างไร

            เมนูอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนญี่ปุ่นจะถูกคิดและจัดเตรียมโดยนักโภชนาการของโรงเรียน ซึ่งอาหารแต่ละมื้อจะมีคุณค่าทางอาหารและถูกหลักโภชนาการ คือ มีทั้งข้าว ผัก นม เนื้อสัตว์ รวมถึงยังถูกสุขลักษณะอีกด้วย ทั้งนี้เมื่อถึงเวลาทานอาหาร จะมีเจ้าหน้าที่นำอาหารที่จัดเตรียมใส่หม้อหรือถาดอาหารมาส่งใกล้ๆห้องเรียน

            สิ่งที่ทำให้การทานอาหารกลางวันของเด็กญี่ปุ่นต่างจากเด็กชาติอื่น คือ เด็กจะต้องมีการต้องผลัดเปลี่ยนเวรในการแจกจ่ายอาหารให้กับเพื่อนทุกคน ซึ่งเด็กทุกคนจะต้องสวมชุดกันเปื้อนและใส่หมวกให้เรียบร้อยในระหว่างพักทานอาหารอีกด้วย ทั้งนี้เมื่ออาหารถูกนำมาส่งแล้ว เด็กแต่ละคนก็จะเดินออกมาและเข้าแถวรับอาหารจากเพื่อนที่เป็นเวรตักอาหารของวันนั้น เมื่อเด็กได้รับอาหารแล้ว ก็จะกลับไปนั่งรอที่โต๊ะของตนเองแล้วรอให้เพื่อนคนอื่นๆตักอาหารจนครบ จากนั้นก็จะนั่งรับประทานอาหารพร้อมกับเพื่อนๆและคุณครู

            หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว เด็กจะต้องนำถ้วยชามไปล้างให้เรียบร้อยซึ่งจะมีการจัดเวรในการทำความสะอาดด้วยเช่นกัน รวมถึงเด็กจะต้องแปรงฟันหลังจากทานอาหารเพื่อสุขอนามัยที่ดีของช่องปาก

            จากที่กล่าวไปจะเห็นได้ว่า รัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก โดยเริ่มจากการใส่ใจเรื่องโภชนาการซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรง แต่ก็ไม่ลืมที่จะปลูกฝังความมีระเบียบวินัยและความสามัคคีให้กับคนในชาตินับตั้งแต่เยาว์วัย จึงทำให้ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีประชากรเปี่ยมไปด้วยคุณภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็ว่าได้

ที่มา:businessinsider

Recommended for you

 
get up close & personal with instagram