Free Shipping in Bangkok over THB 1,000* Learn more

ผ้าไหมไทย สายใยรักจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ผ้าไหมไทย สายใยรักจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

คนไทยหลายคนอาจไม่ทราบว่า เมื่อเริ่มแรกที่ทรงตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตรวจตราผ้าไหมและงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯด้วยพระองค์เองทุกชิ้นผืนมาเป็นระยะเวลายาวนาน แม้จะมีพระอาการแพ้ฝุ่นที่สะสมอยู่ในผืนผ้า แต่ก็ทรงอดทนที่จะทรงงานเพื่อราษฎรของพระองค์ตลอดมา

โครงการผ้ามัดหมี่ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯนั้นมีจุดแรกเริ่มเมื่อปี พ.ศ.2513 ที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ที่จังหวัดนครพนม นาข้าวเสียหาย ชาวบ้านเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ครั้งนั้นที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯเสด็จฯไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบภัย สมเด็จพระนางเจ้าฯได้ทอดพระเนตรฯเห็นความงามของผ้าไหมมัดหมี่ีที่ชาวบ้านนุ่งมานั่งรอรับเสด็จ และทรงมีพระราชปรารภในการให้ชาวบ้านได้ช่วยเหลือตัวเอง และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ในระยะยาวผ่านการทอซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวบ้านคุ้นเคย

 ผ้าไหมไทย

ผ้าไหมยังช่วยให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงทราบถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎร กระทั่งทรงหาหนทางแก้ปัญหานานาประการให้แก่ราษฎรของพระองค์ได้

 ผ้าไหมไทย

แรกเริ่มนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯทรงรับสั่งให้ผู้ติดตามไปขอซื้อผ้าจากชาวบ้าน โดยการขอซื้อผ้าจากชาวบ้านครั้งแรกๆนั้นเต็มไปด้วยความลำบาก เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ทอเพียงแค่เอาไว้ใช้นุ่งห่มเท่านั้น ขายไม่เป็น เพราะไม่เคยคิดว่าผ้าไหมมัดหมี่นั้นจะมีราคา เลยไม่เคยทอไว้ขาย ผู้ติดตามพระองค์ท่านต้องไปอ้อนวอนชาวบ้านเพื่อขอซื้อผ้า เมื่อเขาถามว่าจะซื้อไปทำไม ผู้ติดตามก็บอกว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ จะทรงช่วยเหลือ รับสั่งให้มาซื้อผ้ากลับไปถวาย

ผ้าไหมไทย

สมเด็จพระนางเจ้าฯยังทรงสอนนางสนองพระโอษฐ์และผู้ติดตามอยู่เสมอว่า “เวลาไปซื้อผ้าไหมให้ดูความเป็นอยู่ของเขาด้วย ดูว่าเขารับประทานอะไร เขามีข้าวอยู่ในบ้านไหม มีมากมีน้อยแค่ไหน ดูว่าเขาหามาได้วันหนึ่งแล้วรับประทานหมดไปวันหนึ่งหรือเปล่า มีเก็บมีเหลือไหม” ทำให้ทุกคนได้เข้าใจความลำบากและวิถีชีวิตของชาวบ้านผ่านผ้าไหมนี้เอง

จากนั้นไม่นาน การซื้อผ้าไหมจากชาวบ้านของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ก็เริ่มขยับขยายไปยังอีกหมู่บ้าน จนกระทั่งขยับขยายไปยังจังหวัดต่างๆจนทั่วภาคอีสานทั้ง 16 จังหวัด กระทั่งห้องทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าฯนั้นเต็มไปด้วยผ้าไหมไทย

 ผ้าไหมไทย

จากพระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถของในด้านการอนุรักษ์ผ้าไทยและศิลปหัตถกรรม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงเป็นผู้ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันลำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และเป็นความชื่นชมของชาวโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่พสกนิกรชาวไทยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ล้นพ้นหาที่สุดมิได้

Recommended for you

 
get up close & personal with instagram