Free Shipping in Bangkok over THB 1,000* Learn more

ไขข้อข้องใจ อันตรายไหมหากมีเลือดออกหลังจากมีเซ็กส์

ไขข้อข้องใจ อันตรายไหมหากมีเลือดออกหลังจากมีเซ็กส์

มีอะไรกัน

เป็นเรื่องปกติที่เราจะรู้สึกตกใจเมื่อเห็นเลือดออกจากอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งไม่เว้นแต่อวัยวะเพศของเราค่ะ ทั้งนี้เลือดที่ไหลออกจากช่องคลอดที่ไม่ใช่ประจำเดือน และเกิดขึ้นหลังจากที่เรามีเพศสัมพันธ์นั้นเรียกว่า Post-coital bleeding ค่ะ ทั้งนี้ Dr. Gerardo Bustillo สูตินรีแพทย์ที่ Orange Coast Memorial Medical Center แห่งรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่า การมีเลือดไหลจากอวัยวะเพศหลังจากมีเซ็กส์อาจเป็นเรื่องทั่วไปมากกว่าที่คุณคิด เพราะมันสามารถเกิดขึ้นกับผู้หญิงประมาณ 10% และผู้หญิงกว่า 50% ที่ประสบกับภาวะดังกล่าวจะมีอาการที่ดีขึ้นเอง

อย่างไรก็ตาม หากอาการดังกล่าวยังไม่หายไปเอง มันก็คงถึงเวลาที่คุณควรไปพบแพทย์ได้แล้วค่ะ ซึ่งแพทย์จะหาเหตุผลที่เป็นไปได้ และเสนอทางรักษาโดยยึดจากประวัติ และผลการตรวจร่างกาย

มีอะไรกัน

จากข้อมูลของ Bustillo และ Dr. Linda Chung สูตินรีแพทย์ที่ Saddleback Memorial Medical Center in Laguna Hills แห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย สาเหตุที่เป็นไปได้ที่ทำให้คุณมีเลือดออกหลังมีเซ็กส์ เช่น

  • มีการติดเชื้อที่ปากมดลูก โดยเกิดได้จากทั้งผ่าน และไม่ผ่านทางมีเพศสัมพันธ์
  • มีติ่งเนื้อที่ปากมดลูก
  • มีติ่งเนื้อที่เยื่อบุโพรงมดลูก หรือเนื้องอกที่มดลูก
  • ปากมดลูกอักเสบ
  • ช่องคลอดฉีกขาดโดยเฉพาะในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีช่องคลอดแห้ง
  • ช่องคลอดหย่อน
  • มีเนื้องอกเกิดขึ้นภายในช่องคลอด
  • มะเร็งปากมดลูก หรือมะเร็งช่องคลอด

ทั้งนี้ความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกในสตรีที่มีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นั้นจะเพิ่มขึ้นตามอายุ ซึ่งผู้หญิงที่มีอายุอยู่ในช่วง 20-24 ปีจะมีความเสี่ยงประมาณ 1 ต่อ 44,000 คน ในขณะที่ผู้หญิงที่มีอายุอยู่ในช่วง 45-54 ปีก็จะมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเป็น 1 ต่อ 2,400 คน

หากคุณพบว่าตัวเองมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์อยู่เสมอ ทั้งๆ ที่ไม่ใช่เลือดประจำเดือน คุณไม่ควรมองข้ามอาการดังกล่าวเป็นอันขาดค่ะ เพราะไม่แน่ว่ามันอาจเป็นสัญญาณเตือนจากโรคร้ายที่คุณอาจคาดไม่ถึง ซึ่งหากคุณไปถึงมือแพทย์ช้าเกินไป หรือปล่อยไว้จนอาการเข้าขั้นสาหัส มันก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยค่ะ

Reference : http://www.sheknows.com/health-and-wellness/articles/1136041/bleeding-after-sex

เรียบเรียงจาก: HonestDocs, ยา, ค้นหาโรค, ค้นหาโรงพยาบาล, ถามหมอ, สัตว์เลี้ยง, รวมข้อมูลเพื่อการดูแลสุขภาพ รักษาโรคร้าย, เพศศึกษา

Recommended for you

 
get up close & personal with instagram