Free Shipping in Bangkok over THB 1,000* Learn more

ระวัง!! ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังมากเกินไปอาจทำให้ความดันโลหิตสูงได้

ระวัง!! ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังมากเกินไปอาจทำให้ความดันโลหิตสูงได้

การดื่มเครื่องดื่มชูกำลังอาจทำให้คุณรู้สึกมีพลังงานเต็มที่ และตาสว่าง แต่มันอาจทำให้หัวใจมีปัญหาได้ค่ะ เพราะนักวิจัยพบว่า เครื่องดื่มประเภทนี้สามารถเพิ่มความดันโลหิตให้สูงขึ้น ซึ่งผลกระทบจะโดดเด่นมากขึ้นในคนวัยหนุ่มสาวที่ไม่ได้บริโภคคาเฟอีนเป็นประจำ

ในการศึกษาชิ้นนี้ ทีมงานวิจัยของ Dr. Anna Svatikova แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือดจาก Mayo Clinic ในรัฐมินนิโซตาได้ให้ผู้เข้าร่วมทดลองที่มีสุขภาพดีจำนวน 25 คนที่มีอายุอยู่ในช่วง 19-40 ปีดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง 1 กระป๋อง ในขณะที่อีกวันหนึ่ง ผู้เข้าร่วมทดลองได้ดื่มเครื่องดื่มหลอก (Placebo drink)  ซึ่งนักวิจัยได้ทำการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ และความดันโลหิตของผู้เข้าร่วมทดลองทั้งก่อน และหลังการดื่ม

คาเฟอีน

ผลปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมทดลองมีความดันโลหิตสูงขึ้นหลังจากดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง โดยที่ระดับของความดันโลหิตซีสโตลิค (Systolic blood pressure)  เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับหลังจากที่ดื่มเครื่องดื่มหลอก

อย่างไรก็ดี ผลกระทบดังกล่าวจะเห็นได้ชัดในคนที่ไม่ดื่มกาแฟมากกว่า 1 แก้วเล็ก หรือเครื่องดื่มคาเฟอีนในแต่ละวัน โดยเป็นกลุ่มที่เรียกว่า “ Caffeine-naïve ” ซึ่งความดันโลหิตจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของคนที่ดื่มกาแฟอย่างน้อย 1 แก้วต่อวัน

ทั้งนี้ Sachin Shah ศาสตราจารย์ด้านเภสัชศาสตร์ของ University of Pacific ในรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่า การเพิ่มของความดันโลหิตเพียงเล็กน้อยสามารถส่งผลร้ายแรงได้โดยขึ้นอยู่กับอายุ และความดันโลหิตของคุณ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของความดันโลหิตในระดับปานกลางแบบฉับพลันอาจไม่ใช่เรื่องน่าห่วงสักเท่าไรนัก แต่มันจะเป็นอันตรายกับคนสูงอายุที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะ

คาเฟอีน

นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบว่าเป็นเพราะสารคาเฟอีน ทอรีน หรือส่วนผสมอื่นๆ ที่พบในเครื่องดื่มชูกำลังที่ส่งผลเสียต่อหัวใจ เพราะงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งจาก American Heart Association พบว่า ผู้เข้าร่วมทดลองที่สุขภาพดีมีความดันโลหิตเพิ่มขึ้นหลังจากดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเมื่อเทียบกับภายหลังที่ดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีนในปริมาณเท่ากัน ทำให้ได้รู้ว่าส่วนผสมในเครื่องดื่มชูกำลังนอกเหนือจากคาเฟอีนก็มีส่วนทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นเช่นกัน

จากข้อมูลของ Mayo Clinic มีการระบุว่า การทานคาเฟอีน 400 มิลลิกรัมต่อวันถือว่าปลอดภัยสำหรับผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี ซึ่งปริมาณดังกล่าวเทียบเท่ากับกาแฟ 4 แก้ว โค้ก 10 กระป๋อง หรือเครื่องดื่มชูกำลัง 2 ดริ้งค์ อย่างไรก็ดี มีการศึกษาที่ผ่านมาพบความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มเครื่องดื่มชูกำลังกับปัญหาสุขภาพ ซึ่งมันอาจทำให้ความจำแย่ลง เกิดอาการวิตกกังวล เห็นภาพหลอน หัวใจเต้นผิดจังหวะ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่ถูกเผยแพร่ใน Journal Pediatrics เมื่อปี ค.ศ. 2011 พบว่า เด็กมีความเสี่ยงที่หัวใจจะผิดปกติมากขึ้นภายหลังที่ดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง เพราะเด็กมีขนาดตัวที่เล็กกว่าผู้ใหญ่นั่นเอง

ที่มา: foxnews

Recommended for you

 
get up close & personal with instagram