Free Shipping in Bangkok over THB 1,000* Learn more

ออกกำลังกายเพียง 10 นาที กระตุ้นประสิทธิภาพสมองได้มากถึง 14%

ออกกำลังกายเพียง 10 นาที กระตุ้นประสิทธิภาพสมองได้มากถึง 14%

เวลาที่เราตกอยู่ในสภาวการณ์คับขัน, มีปัญหาถาโถมเข้ามา หรือต้องอ่านหนังสือสอบ เราก็อยากจะมีสมองที่โลดแล่นเพื่อช่วยให้เราสามารถฟันฝ่าแต่ละอุปสรรคไปให้ได้ แต่สมองเจ้ากรรมนั้นดูเหมือนจะหยุดทำงานชั่วคราวทุกครั้งเวลาที่เราต้องการมันนี่สิ ซึ่งทีมนักวิจัยจาก Western University ได้ค้นพบวิธีการง่ายๆ ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพสมองของเรานั้นพร้อมใช้การได้ทุกเมื่อ ด้วยวิธีการที่ง่ายมากๆ เพียงออกกำลังกายสัก 10 นาทีก็สามารถกระตุ้นการทำงานของสมอง และสามารถใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างมีพลังแล้ว

ดังนั้น นักวิจัยจึงทำการทดสอบคน 2 กลุ่ม โดยที่กลุ่มแรกทดลองด้วยการนั่งอ่านนิตยสารเป็นเวลา 10 นาที และให้กลุ่มที่สองทดลองด้วยการปั่นจักรยานเป็นเวลา 10 นาทีเช่นเดียวกัน Matthew Health 1 ในสมาชิกของทีมวิจัยจาก Western University’s Brain and Mind Institute ได้กล่าวว่า กลุ่มที่ออกกำลังกายจะมีความไวต่อการสั่งการของสมองเร็วขึ้นกว่าตอนที่ยังไม่ได้ออกกำลังกาย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ประสิทธิภาพในการรับรู้ของสมองเพิ่มขึ้นถึง 14% นั่นเอง
ออกกำลังกายเพียง 10 นาที

สิ่งหนึ่งที่ทำให้นักวิจัยทึ่งไปตามๆ กันก็คือ การออกกำลังกายเพียงแค่ 10 นาทีเท่านั้นสามารถไปกระตุ้นการทำงานของสมองให้โลดแล่นได้มากขนาดนี้ Ashna Samani อีก 1 สมาชิกจากทีมวิจัยกล่าวว่า จากผลการวิจัยเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า เราควรหันมาขี่จักรยาน หรือเดินในระยะทางสั้นๆ แค่เพียง 10 นาทีต่อวัน ซึ่งมันจะทำให้เราพบกับประโยชน์นับไม่ถ้วน

เมื่อรู้กันแบบนี้แล้ว หากเพื่อนๆ ต้องการให้สมองของเรามีความพร้อมต่อการตอบสนองและโลดแล่นอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างถูกที่ถูกเวลาล่ะก็ ลองหันมาใช้วิธีออกกำลังกายเพียงแค่ 10 นาทีหรือลองลุกจากเก้าอี้ที่ทำงานแล้วออกไปเดินเล่นทอดน่องสักหน่อย แค่นี้ก็ช่วยกระตุ้นกำลังสมองของเราให้ลื่นไหลพร้อมจะเผชิญกับงานกองโตหรือปัญหาที่หนักดั่งภูผาได้แล้วล่ะ

ที่มา: inc-asean

Recommended for you

 
get up close & personal with instagram