Free Shipping in Bangkok over THB 1,000* Learn more

แนะมือใหม่ซื้อบ้านอย่างไรไม่ให้โดนหลอก

แนะมือใหม่ซื้อบ้านอย่างไรไม่ให้โดนหลอก

การเลือกซื้อบ้านสักหลังเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เนื่องจากเป็นการลงทุนครั้งสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิต
ที่จะส่งผลกระทบในระยะยาวทั้งต่อตนเอง และครอบครัว การวางแผนการซื้อบ้านอย่างถี่ถ้วนและรัดกุมจึงเป็นสิ่งที่ควรทำ เพื่อป้องกันตนเองจากมิจฉาชีพ ที่อาจใช้กลวิธีหลากหลายเพื่อล่อลวงคุณให้มาซื้อบ้านที่อาจจะเต็มไปด้วยความบกพร่องที่จะสร้างปัญหาตามมาให้คุณมากมายในอนาคต โดยหลักการที่คุณพิจารณาเบื้องต้นมีอยู่ 6 ข้อ ประกอบด้วย

1.การเช็คประวัติความน่าเชื่อถือของเจ้าของโครงการบ้านที่คุณต้องการจะซื้อ
การเช็คความน่าเชื่อถือของผู้พัฒนาอสังหาเป็นสิ่งแรกๆ ที่คุณควรคำนึงถึงเมื่อต้องการซื้อบ้าน
โดยอาจทำได้จากการเช็คการรีวิวจากเว็บไซต์เพื่อการซื้อบ้านและที่อยู่อาศัยต่างๆ รวมถึงควรตรวจสอบจากข่าวที่เกี่ยวข้องกับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แต่ละราย เพื่อประเมินข้อดีข้อเสียอย่างรอบด้าน ทั้งนี้ควรอ่านข้อมูลทุกอย่างอย่างมีวิจารณญาณ และอาจสอบถามความคิดเห็นจากผู้มีประสบการณ์ในการซื้อบ้านเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด อีกสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสำคัญคือการตรวจสอบใบอนุญาตการก่อสร้างอาคาร เพื่อให้แน่ใจได้ว่าโครงการที่คุณซื้อจะเกิดขึ้นจริงๆ

2.ตรวจสอบโฉนดและสัญญาการซื้อขายบ้าน
หากเป็นการซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดมือสอง การตรวจสอบโฉนดที่ดินเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกๆ
เพื่อให้ทราบแน่ชัดว่าผู้ขายเป็นเจ้าของจริงๆ หรือไม่ และมีสิทธิ์ทำนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้องหรือเปล่า โดยทั้งหมดสามารถนำเลขโฉนดที่ดินเพื่อตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินได้
เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดในการซื้อบ้าน

3.ตรวจสอบเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่ปรากฏในโฆษณากับสิ่งที่ปรากฏอยู่จริงภายในโครงการ
เมื่อคุณวางแผนจะซื้อบ้าน ควรรวบรวมข้อมูลจากสื่อประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ไว้ให้ครบถ้วน อาทิ โบรชัวร์การขายบ้าน ที่มักจะมีการแสดงภาพสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้ ให้คุณมากมาย อาทิ สนามเทนนิส สระว่ายน้ำ หรือทะเลสาบ ทว่าในความเป็นจริงภาพที่คุณเห็นอาจจะเป็นเพียง
ภาพจำลอง หรือบรรยากาศจำลอง เท่านั้น ดังนั้นเมื่อคุณซื้อบ้านจึงควรพยายามหมั่นไปตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจ นอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกแล้ว
คุณยังควรตรวจสอบระยะเวลาการดำเนินโครงการด้วย ว่าจะเริ่มต้นเมื่อใด และเสร็จสมบูรณ์เมื่อใด
ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังขึ้นอยู่กับเงื่่อนไขที่บริษัทระบุไว้ในเอกสารประชาสัมพันธ์ของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แต่ละราย จึงควรอ่านรายละเอียดอย่างถี่ถ้วน

4.จ่ายเงินทุกอย่างเป็นเช็ค
เมื่อคุณตัดสินใจซื้อบ้านแล้วควรตรวจสอบวิธีการผ่อนชำระเงินว่าต้องผ่อนอย่างไร งวดละเท่าไหร่
รวมถึงระยะเวลาที่กำหนดในการผ่อนชำระ ทั้งนี้การจ่ายเงินเพื่อการซื้อบ้านควรจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็ค และจ่ายในนามบริษัทฯ หรือหากต้องจ่ายเป็นกรณีบุคคลควรมีการระบุชื่อเป็นการเฉพาะตัว และควรเก็บเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้องทุกอย่างไว้เพื่อเป็นหลักฐานในกรณีที่เกิดการฟ้องร้องกันในอนาคต

5.หากมีพื้นที่ดินเปล่าอยู่หน้าโครงการ ควรสอบถามให้แน่ชัดถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
เมื่อคุณซื้อบ้านและพบว่ามีพื้นท่ีเปล่าขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าโครงการ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อาจจะมีโครงการก่อสร้างโครงการใหม่ที่อาจบดบังทัศนียภาพบ้านของคุณในอนาคต คุณจึงควร
สอบถามตัวแทนฝ่ายขายให้ทราบข้อมูลแน่ชัด เพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่คาดฝันที่อาจส่งผลกับการใช้ชีวิตของคุณในระยะยาว

6.คุณควรทราบถึงสิทธิเบื้องต้นของผู้บริโภค
เมื่อใดก็ตามที่คุณซื้อบ้าน และถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คุณสามารถดำเนินการร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยทั้งนี้คุณควรตระหนักอยู่เสมอว่าคุณจะได้รับการคุ้มครองสิทธิเบื้องต้นทั้งหมด 5 ประการ ได้แก่

  • สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมถึงคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้า
    หรือบริการ
  • สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
  • สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  • สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
  • สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

Credit : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค -- www.ocpb.go.th

โดยสรุปแม้การซื้อบ้านสักหลังอาจจะฟังดูเป็นเรื่องซับซ้อนและมีความเสี่ยงอยู่ค่อนข้างมาก แต่หลักการ 6 ข้อที่เราแนะนำให้คุณฟังไปแล้วนั้น น่าจะช่วยให้คุณได้ตระหนักอย่างรอบด้านมากขึ้นว่ามีสิ่งใดควรพิจารณาเป็นอันดับต้นๆ บ้าง ทั้งนี้รายละเอียดของการซื้อบ้านแต่ละหลังย่อมมีความแตกต่างกันไป คุณจึงควรศึกษาเงื่อนไขและความเสี่ยงต่างๆอย่างลึกซึ้งก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน เพื่อให้ได้บ้านคุณภาพที่คุณจะอยู่อาศัยได้อย่างเป็นสุขตั้งแต่ก้าวแรก

Recommended for you

 
get up close & personal with instagram