Free Shipping in Bangkok over THB 1,000* Learn more

“สุขพอที่พ่อสอน” แอพพลิเคชั่นพระราชดำรัส ที่จะทำให้คำสอนของพ่ออยู่ใกล้ตัว เปิดอ่านและนำมาใช้ได้ในทุกวันของชีวิต

สุขพอที่พ่อสอน แอพพลิเคชั่นพระราชดำรัส ที่จะทำให้คำสอนของพ่ออยู่ใกล้ตัว เปิดอ่านและนำมาใช้ได้ในทุกวันของชีวิต

 

ชาวไทยคุ้นเคยกันดีกับพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงได้ตรัสสั่งสอนไว้ในวาระโอกาสต่าง ๆ  และเรียกขานพระราชดำรัสของพระองค์ว่า คำสอนของพ่อ   ซึ่งมีอยู่มากมายตลอดช่วงเวลาที่พระองค์ทรงครองราช 70 ปี  ล้วนเป็น คำสอนที่ทรงคุณค่าและควรค่าต่อการนำมาปฏิบัติตาม หลายคำสอนช่วยเตือนสติชี้นำทางแห่งปัญญาและการดำเนินชีวิตให้กับปวงชนชาวไทย  แต่หากจะให้จดจำทั้งหมดได้ครบถ้วนคงจะเป็นไปได้ยาก เพราะมีคำตรัสสอนของพระองค์อยู่มากจริง ๆ  ในสื่อต่าง ๆ และแหล่งต่าง ๆ อาจจะมีข้อมูล คำสอนของพ่ออยู่บ้าง แต่คงจะดีกว่าถ้าหากเรามี คำสอนของพ่อ ที่รวบรวมไว้ให้เราเปิดอ่านได้ตลอดเวลา และเป็นคำสอนที่แท้จริงถูกต้อง จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อีกทั้งยังนำพกติดตัวไปได้ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นมือถือที่ใช้ได้ง่าย

สุขพอที่พ่อสอน แอพลิเคชั่นที่อยากจะแนะนำให้กับลูกของพ่อ ชาวไทยที่ตระหนักและรักในพระดำรัสและพระบรมราโชวาสของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 แอพลิเคชั่นนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับพระบรมราชานุญาตแล้วโดยตรง จัดทำขึ้นโดย สำนักราชเลขาธิการร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเลคโทรนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้คัดสรรและจัดทำออกมาในรูปแบบดิจิตอลเพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชาชน โดยภายในแอพพลิเคชั่นแบ่งเป็น 4 พาร์ทด้วยกันคือ

พระราชดำรัสสอนของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

รวบรวมพระบรมราโชวาสและพระราชดำรัสแบ่งเป็นหมวด ๆ ทั้งหมด 9 หัวข้อคือ  การพัฒนา, การรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่, ความพอเพียง ,การรู้จักสามัคคี , ประโยชน์ส่วนรวม, ความสุข, ความปรารถนาดี, การศึกษา, ความยุติธรรม โดยจะมีแหล่งที่มาที่ชัดเจนด้วยว่าทรงตรัสเนื่องในพิธีหรือในวโรกาสใดบ้าง สามารถเลื่อนซ้ายขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้

 

พระบรมฉายาลักษณ์

สำหรับพาร์ทนี้จะรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์มากมายเข้าไว้ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่สำนักราชเลขาธิการได้ขอพระบรมราชานุญาติรวบรวมเอาไว้ประกอบกับพระราชดำรัส  เรียกได้ว่าเป็นภาพที่ล้ำค่าอย่างมากทีเดียว

แบ่งปันและจัดเก็บพระราชดำรัส

ในพาร์ทนี้ผู้ใช้แอพลิเคชั่นจะสามารถเลือกพระราชดำรัสที่ชอบหรือที่ต้องการนำมาเก็บไว้ส่วนตัวหรือแชร์ลงในโซเชี่ยลมีเดียได้เลย หรือจะนำมาประกอบกับพระบรมฉายาลักษณ์และปรับแต่งให้เกิดความประทับใจมากขึ้นก็ได้ โดยจะปรากฏมาให้เลือกทั้งหมด 88 บทพระราชดำรัส ในหมวดที่เราเลือกแต่ละครั้ง

แอพพลิเคชั่น สุขพอที่พ่อสอน สามารถโหลดได้ทั้งใน Android และ IOS  ถือได้ว่าเป็นแอพพลิเคชั่นของคนไทยที่ทำมาเพื่อคนไทยทุกคนจริง ๆ

Recommended for you

 
get up close & personal with instagram