Free Shipping in Bangkok over THB 1,000* Learn more

รวม ส.ค.ส. พระราชทาน พรปีใหม่จาก ในหลวง รัชกาล ๙

รวม ส.ค.ส. พระราชทาน พรปีใหม่จาก ในหลวง รัชกาล ๙

นอกจากเพลงพระราชนิพนธ์ ‘พรปีใหม่’ ที่คุ้นหูชาวไทยแล้ว เป็นประจำทุกปีเมื่อถึงวันขึ้นปีใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดำรัส พระราชทานพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์ทุกสถานี นอกจากนี้ ยังทรงปลีกเวลาจากพระราชกรณียกิจ มาปรุแถบโทรพิมพ์ (เทเล็กซ์) พระราชทานพรปีใหม่ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ถวายงาน โดยทรงใช้รหัสแทนพระองค์ว่า กส. 9 เช่นเดียวกับที่ทรงใช้ติดต่อทางวิทยุสื่อสาร ทรงระบุท้ายโทรพิมพ์ว่า กส. 9 ปรุ ส.ค.ส. พระราชทาน ที่เป็นโทรพิมพ์เหล่านี้ที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นด้วยพระองค์เอง และมีพระราชดำรัสพระราชทานพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ทุกๆ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปีเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เรื่อยมา ทุกๆ ปี เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวไทย
ปีใหม่ พ.ศ. 2530

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สคส พระราชทาน 2530


ปีใหม่ พ.ศ. 2531


เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น จึงได้ทรงเริ่มต้นประดิษฐ์ ส.ค.ส. พระราชทาน ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์ เมื่อปี พ.ศ. 2531 โดยทรงพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ขาวดำ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โทรสาร (แฟกซ์) พระราชทานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ โดยข้อความใน ส.ค.ส. พระราชทาน แต่ละปี จะประมวลขึ้นจากเหตุการณ์บ้านเมือง เพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ที่ประเทศไทยต้องประสบ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ในปีต่อ ๆ มา หนังสือพิมพ์รายวัน ได้นำลงตีพิมพ์ ในฉบับเช้าวันที่ 1 มกราคม เพื่อให้พสกนิกรได้ชื่นชมอย่างทั่วถึง

นับแต่ทรงใช้คอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์ประดิษฐ์ ส.ค.ส. พระราชทาน ทรงเปลี่ยนแปลงคำลงท้ายของ ส.ค.ส. พระราชทาน เป็น ก.ส. 9 ปรุง เนื่องจากทรงเปลี่ยนจากการ “ปรุ” ด้วยโทรพิมพ์ เป็นการ “ปรุง” ด้วยคอมพิวเตอร์ ถัดจากนั้น จะทรงระบุวันและเวลาที่ทรงประดิษฐ์ขึ้น เป็นรูปแบบเฉพาะ


ปีใหม่ พ.ศ. 2532


ปีใหม่ พ.ศ. 2533


ปีใหม่ พ.ศ. 2534


ปีใหม่ พ.ศ. 2535


ปีใหม่ พ.ศ. 2536


ปีใหม่ พ.ศ. 2537

ปีใหม่ พ.ศ. 2538

ปีใหม่ พ.ศ. 2539


รูปแบบการจัดทำ ส.ค.ส. ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพรปีใหม่ของแต่ละปีนั้นจะประมวลขึ้นจากเหตุการณ์บ้านเมือง เพื่อสะท้อนให้เห็นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่คนไทยทุกคนต้องประสบในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา จากนั้นหนังสือพิมพ์รายวันจะนำ ส.ค.ส. ลงตีพิมพ์ในฉบับของเช้าวันที่ 1 มกราคม เพื่อให้พสกนิกรได้ชื่นชมกันอย่างทั่วถึงข้อความใน ส.ค.ส. จะเป็นข้อความที่พ่อหลวงทรงให้กำลังใจและให้ข้อคิดในยามที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหา
ปีใหม่ พ.ศ. 2540


ปีใหม่ พ.ศ. 2541


ปีใหม่ พ.ศ. 2542


ปีใหม่ พ.ศ. 2543


ปีใหม่ พ.ศ. 2544


ปีใหม่ พ.ศ. 2545


ปีใหม่ พ.ศ. 2546


ปีใหม่ พ.ศ. 2547


ปีใหม่ พ.ศ. 2548

ส.ค.ส. พระราชทานตั้งแต่ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเป็นภาพสี นอกจากนี้ คำลงท้ายของ ส.ค.ส. พระราชทาน ตั้งแต่ปีดังกล่าวเป็นต้นมา จะมีข้อความ “พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาด ท.พรหมบุตร, ผู้พิมพ์โฆษณา Printed at the Suvarnnachad, D.Brahmaputra, Publisher”(ใน ส.ค.ส. ปี 2549, 2551, 2552, 2553) และ “Printed at the Suvarnnachad Publishing, C.Brahmaputra, Publisher” (ใน ส.ค.ส. ปี 2550) เช่นเดียวกับ กรอบของ ส.ค.ส. เป็นภาพใบหน้าคนเล็กๆ เรียงกัน ด้านซ้ายและด้านขวาเรียงกันด้านละ 3 แถว ส่วนด้านบนและด้านล่างเรียงกันด้านละ 2 แถว ทุกหน้า มีแต่รอยยิ้ม

ปีใหม่ พ.ศ. 2549

ในปี 2548 ซึ่งเกิดเหตุธรณีพิบัติ คลื่นยักษ์สึนามิซัดเข้ามายังชายฝั่งทะเลอันดามันด้วยเกิดแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก พ่อหลวงท่านทรงมีพระราชปฏิสันถาร กับ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าปีใหม่ปีนี้มิได้พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องจากทรงงานหนัก โดยพระองค์ต้องใช้เวลาไปกับการให้ความช่วยเหลือพสกนิกรที่ได้รับความทุกข์ยาก เดือดร้อนจากเหตุการณ์ สึนามิ และนายขวัญแก้ว วัชโรทัย ได้นำรับสั่งจากพระองค์ท่านซึ่งมีความว่าไว้ดังนี้

" ทรงปลื้มใจที่คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน เวลาเดือดร้อนก็ช่วยเหลือกันเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก เสมือนเป็นหลัก ประกันว่าเมื่อใดที่ทรงเดือดร้อนก็จะมีคนช่วยเหลือพระองค์แน่นอน การให้การช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนผลบุญก็ จะสนองต่อผู้ปฏิบัติด้วย รับสั่งว่าทรงปลื้มใจคนไทยที่ให้ความช่วย เหลือทุกคนมิได้แบ่งแยกว่าเป็นคนชาติใด "
ปีใหม่ พ.ศ. 2550


ปีใหม่ พ.ศ. 2551


ปีใหม่ พ.ศ. 2552


ปีใหม่ พ.ศ. 2553


เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2553 สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดกระทู้ขึ้นในเว็บบอร์ด โดยมีเนื้อหาเชิงตั้งข้อสังเกตว่า ส.ค.ส. ประจำปี พ.ศ. 2553 มิได้ใช้รูปแบบเฉพาะของการระบุวันเดือนปีและเวลา ที่ตามหลังข้อความ ก.ส. 9 ปรุง ดังที่ทรงใช้มาทุกปี

ซึ่งรูปแบบที่เปลี่ยนใหม่ เริ่มจากเวลาเป็นชั่วโมง เวลาเป็นนาที แล้วจึงเป็น วัน เดือน และปี ตามลำดับ นอกจากนี้ ตัวเลขที่ประทับอยู่มุมขวาตอนล่างของพระบรมฉายาลักษณ์ที่เป็น ส.ค.ส.ในปีดังกล่าว ซึ่งเป็นเวลาฉายภาพคือ 15 นาฬิกา 25 นาทีนั้น เป็นเวลาเดียวกับที่ตามหลังข้อความ ก.ส. 9 ปรุง อันเป็นเวลาที่นำภาพมาประดิษฐ์เป็น ส.ค.ส. ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในเชิงเหตุผล ที่เวลาทั้งสองส่วนดังกล่าว จะเป็นเวลาเดียวกันพอดี
ปีใหม่ พ.ศ. 2554

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สคส พระราชทาน 2554
ปีใหม่ พ.ศ. 2555


ปีใหม่ พ.ศ. 2556


ปีใหม่ พ.ศ. 2557


ปีใหม่ พ.ศ. 2558


ปีใหม่ พ.ศ. 2559

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อคนไทยและแผ่นดินไทย และขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ว้อทส์นิว จำกัด (เว็บไซต์ โอรามิ)

อ้างอิงเนื้อหาจาก

  • www.nectec.or.th
  • http://th.wikipedia.org/wiki/ส.ค.ส._พระราชทาน
  • http://kanchanapisek.or.th/kp4/book344/card.htm

Recommended for you

 
get up close & personal with instagram