Free Shipping in Bangkok over THB 1,000* Learn more

Be My Eyes แอพพลิเคชั่นที่จะทำโลกของเราน่าอยู่มากขึ้น

Be My Eyes แอพพลิเคชั่นที่จะทำโลกของเราน่าอยู่มากขึ้น


การอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้ย่อมมีผู้คนที่หลากหลายต่างเชื้อชาติและต่างศาสนา แต่เมื่อเราอยู่รวมกันเป็นสังคม ก็หมายความว่าเราทุกคนล้วนแต่เป็นเพื่อนมนุษย์ที่อยู่บนโลกใบเดียวกัน ซึ่งสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดของการอยู่ร่วมกันก็คือความมีน้ำใจ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามหากเรามีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปันกันในยามที่ผู้อื่นเดือดร้อน ผมเชื่อว่าสังคมของเราก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่และทุกคนในสังคมก็จะมีความสุขกันมากเลยทีเดียว สำหรับการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นั้นสามารถทำได้หลายวิธีและหลายกรณี เช่น เมื่อเพื่อนต้องการให้ช่วยซ่อมรถให้ในกรณีที่เราสามารถตรวจเช็คสภาพรถหรือซ่อมแซมเบื้องต้นได้ หรือกรณีฉุกเฉินยามเจ็บไข้ต่างๆแต่ก็ยังมีผู้คนอีกมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือบางอย่าง เช่น ผู้พิการทางสายตา หรือ คนตาบอดที่ต้องใช้ชีวิตประจำวันให้เหมือนกับคนปกติทั่วไป

ลองคิดดูว่า ถ้าหากวันหนึ่งเราไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างที่เคยเป็น เราจะใช้ชีวิตยากลำบากกันแค่ไหน เพราะไม่ว่าจะเป็นการนั่งรถโดยสารที่เราไม่สามารถเห็นป้ายที่จะลงได้ หรือแม้แต่การใช้จ่ายเงินทองก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว แต่เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีผู้ผลิตแอพพลิเคชั่นที่มีชื่อว่า Be My Eyes ออกมา เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ให้สามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างในชีวิตประจำวันของเขาได้ เช่นการดูวันหมดอายุของอาหาร หรือแม้แต่การหยิบจับผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ต้องมีผู้ช่วยแนะนำ ซึ่งการใช้งานของแอพพลิเคชั่นนี้สามารถทำได้ง่ายมาก โดยก่อนใช้งาน ก็จะให้เราเลือกว่าเราเป็นผู้ต้องการความช่วยเหลือหรือผู้ที่ต้องการช่วยเหลือถ้าหากเราต้องการเป็นผู้ช่วยเหลือ เมื่อมีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเกิดขึ้นก็จะมีการแจ้งเตือนมาที่เรา โดยจะเป็นการสนทนากันผ่านวิดีโอคอลนั้นเอง
สำหรับในประเทศไทยนั้นก็รองรับการใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้ด้วยเช่นกัน โดยมีการทดลองใช้งานแล้วพบว่ามีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือที่เข้าใช้บริการผ่านทาง Be My Eyes อยู่พอสมควรและก็มีหลายคนที่ได้ลองใช้งานและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของเรากันมาบ้างแล้ว ถือได้ว่าเป็นแอพพลิเคชั่นที่น่าจะมีติดเครื่องกันเอาไว้ เพราะอย่างน้อยๆ หากมีใครต้องการความช่วยเหลือเราก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือแก่เขาได้ เพราะปัญหาเล็กๆสำหรับเรา อาจจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้อื่นก็เป็นได้ มาช่วยให้สังคมและโลกของเราน่าอยู่มากขึ้นกันเถอะ
การใช้งานแอพพลิเคชั่น Be My Eyes https://www.youtube.com/watch?v=Y7bxlR-MxxM 

Recommended for you

 
get up close & personal with instagram