Free Shipping in Bangkok over THB 1,000* Learn more

ย้อนภาพแห่งความทรงจำพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ประมวลภาพพระราชพิธีหมั้นและพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

การบรมราชาภิเษกสมรส รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พุทธศักราช 2492 สมเด็จพระราชชนนีได้รับสั่งขอหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ต่อหม่อมเจ้านักขัตมงคล โดยพิธีหมั้นได้จัดขึ้นอย่างเงียบๆ เรียบง่าย ณ โรงแรมวินด์เซอร์ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสวมพระธำมรงค์เป็นของหมั้นต่อหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ซึ่งเป็นพระธำมรงค์องค์เดียวกับที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงมอบต่อสมเด็จพระบรมราชชนนี ในระหว่างการเจรจาเรื่องการหมั้น ทรงรับสั่งว่า

      “ขอให้ทำกันเฉพาะในครอบครัวเท่านั้น เมื่อคราวฉันเองก็ทำอย่างนี้ จะมีอะไรขัดข้องไหม?”

      ม.จ.นักขัตรมงคลทูลตอบว่า

      “ตามแต่จะมีพระราชประสงค์”

พระราชพิธีหมั้นนั้นถูกจัดเป็นการภายในอย่างเงียบ ๆ  ณ โฮเตลวินเซอร์ในเมืองโลซานน์ อันเป็นที่พักของหม่อมเจ้านักขัตรมงคลและครอบครัว โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้พระราชทานพระธำมรงค์ ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนกเคยทรงหมั้นพระองค์เป็นแหวนหมั้น และทรงเล่าว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเลือกพระธำมรงค์วงนี้ด้วยพระองค์เอง  หลังจากทรงหมั้น หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กลับมาอยู่ที่พระตำหนักหม่อมเจ้านักขัตรมงคลพร้อมครอบครัว หลังจากนั้นหมายกำหนดการพระราชพิธีอภิเษกสมรสจึงถูกกำหนดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2493 ซึ่งได้สร้างความปีติยินดีแก่ประชาชนชาวไทยอย่างยิ่ง ที่ประเทศไทยจะมีมิ่งขวัญประเทศคู่บุญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกองค์หนึ่ง ต่างพากันตกแต่งอาคารบ้านเรือนและตามประทีปโคมไฟอย่างสว่างไสว      

พระราชพิธีอภิเษกสมรส จัดขึ้น ณ วังสระปทุม โดยมีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (พระราชมารดาของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) ทรงเป็นประธาน พระราชทานน้ำพระพุทธมนต์ จากนั้นสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงเจิมพระนลาฎพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทรงเจิมหน้าผากหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ตามลำดับ เวลานั้นทรงมีพระราชดำรัสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ด้วยว่า "เอ้า ! หันออกไปยิ้มกับผู้คนที่เขามางานซิ เขาอุตส่าห์มากันเต็ม ๆ ออกไปให้เขาเห็นหน่อย"

การบรมราชาภิเษกสมรส รัชกาลที่ 9

การบรมราชาภิเษกสมรส รัชกาลที่ 9

ต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จลงมายังห้องรับแขกของวังสระปทุมพร้อม ม.ร.ว.สิริกิติ์ เพื่อจดทะเบียนสมรส ณ สถานที่ประกอบพระราชพิธี นับว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกสำหรับพระมหากษัตริย์ไทยในยุคประชาธิปไตย ที่ได้ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่นเดียวกับประชาชนชาวไทยทั่วไป       

การบรมราชาภิเษกสมรส รัชกาลที่ 9

การบรมราชาภิเษกสมรส รัชกาลที่ 9

การบรมราชาภิเษกสมรส รัชกาลที่ 9

การบรมราชาภิเษกสมรส รัชกาลที่ 9

การบรมราชาภิเษกสมรส รัชกาลที่ 9

พระราชพิธีเริ่มด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดทะเบียนสมรสปกสีเหลืองขอบสีน้ำตาลแก่ ตรงกลางเป็นรูปครุฑพ่าห์สีแดงดุนนูน ซึ่งผู้ประกอบพระราชพิธีตามกฎหมายนี้ คือนายฟื้น บุญปรัตยุทธ นายอำเภอปทุมวัน เป็นนายทะเบียน และมีพยานอีก 2 คือ จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี และพลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายหลังทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดทะเบียนแล้ว หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากรจึงลงนามเป็นบุคคลที่ 2 หม่อมเจ้านักขัตรมงคล และหม่อมหลวงบัว กิติยากร ลงนามในฐานะบิดามารดา ให้ความยินยอมการสมรสตามกฎหมาย เนื่องจากหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จากนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ราชสักขีทั้งสองคนลงนาม เป็นอันเสร็จพระราชพิธีตามกฎหมาย

การบรมราชาภิเษกสมรส รัชกาลที่ 9

เมื่อเสร็จพิธีแล้ว เจ้าหน้าที่ถวายหนังสือสำคัญการจดทะเบียนแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระอัครมเหสี องค์ละฉบับ หนังสือฉบับนี้เป็นรูปแบบธรรมดาที่จ่ายให้ผู้มาจดทะเบียนสมรสทั่วไป แต่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษด้วยกระดาษอย่างดี ลวดลายกรอบระบายสีงดงาม ประกอบด้วยภาพสังข์ในพาน มงคลคู่ ดอกรักและดอกบานชื่น ส่วนสมุดที่จดทะเบียนเก็บรักษาไว้ ณ อำเภอปทุมวัน อันเป็นอำเภอท้องที่จดทะเบียน

ในวันรุ่งขึ้น คือวันที่ 29 เมษายน พุทธศักราช 2493 ทั้งสองพระองค์เสด็จแปรพระราชฐานโดยรถไฟพระที่นั่งไปประทับ ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเวลา 5 วัน

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติหน้าที่ภรรยาอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง โดยเสด็จฯ เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจอยู่เสมอ ทั้งในและต่างประเทศและในถิ่นทุรกันดาร ทรงเป็นตัวอย่างของคำว่า "คู่ทุกข์คู่ยาก" ที่แท้จริง

อ้างอิงจาก: mthai

Recommended for you

 
get up close & personal with instagram