Free Shipping in Bangkok over THB 1,000* Learn more

รวมภาพแห่งความทรวงจำระหว่างในหลวงรัชกาลที่ ๙ และพระองค์ภาฯ

รวมภาพแห่งความทรวงจำระหว่างในหลวงรัชกาลที่ ๙ และพระองค์ภา

ในหลวง องค์ภา

ในหลวง องค์ภา

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระราชธิดาองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ในหลวง องค์ภา

ในหลวง องค์ภา

ในหลวง องค์ภา

พระราชกรณียกิจของพระองค์ที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี คือมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นองค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน โดยเริ่มต้นจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในกรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2538 รวมถึงพระราชกรณียกิจด้านอื่น ๆ อีกมากมาย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระอัจฉริยะภาพและทรงมีพระวิสัยทัศน์เกี่ยวกับสตรีตั้งแต่ครั้งยังทรงศึกษาด้านกฎหมายในระดับปริญญาตรี เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอกด้านกฎหมาย ที่มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศ สหรัฐอเมริกา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงทุ่มเทในงานด้านกฎหมาย โดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และทรงได้ก่อตั้งกองทุนและโครงการต่าง ๆ ขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขัง เช่นโครงการจัดทำมาตราฐานผู้ต้องขังหญิง เพื่อช่วยเหลือและหยุดความรุนแรงต่อเด็ก และ สตรี และพระองค์ยังทรงจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ออกจากเรือนจำไปแล้ว ที่ไม่มีอาชีพ ให้มีอาชีพ และมีงานสุจริตทำเพื่อหาเลี้ยงตนเองได้ โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำเนินโครงการ

ในหลวง องค์ภา

ในหลวง องค์ภา

ในหลวง องค์ภา

ในวันที่ 8 ก.พ. สำนักข่าวรอยเตอร์มีรายงานว่า สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเอ็นโอดีซี ประกาศว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะทรงเป็นทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจะทรงช่วยสนับสนุนการปฏิรูปการบวนการยุติธรรม จากที่ผ่านมาที่ทรงมีความสนพระทัยเป็นพิเศษเกี่ยวกับนักโทษหญิงในเรือนจำ โดยนายเจเรมี ดักลาส ผู้แทนยูเอ็นโอดีซีได้กล่าวว่า “พระองค์ไม่ได้ทรงมองพระองค์เองอยู่เหนือกฎหมาย ทั้งยังทรงมีความสนพระทัยในการพัฒนาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม”

ในหลวง องค์ภา

ในหลวง องค์ภา

และในงานประชุมครบ 10 ปี ที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงดำเนินงานโครงการ 'กำลังใจ' เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขัง ทรงมีพระดำรัสว่าในตอนหนึ่งว่า "ข้าพเจ้าเริ่มโครงการนี้ ประการหนึ่งเพราะได้แรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย" และทรงพระดำรัสอีกตอนหนึ่งว่า "เราคงมากันถูกทาง แต่คงต้องเดินกันอีกไกล  และที่สำคัญ ทำอย่างไรประชาชนชาวไทยจึงจะได้รับประโยชน์จากงานนี้อย่างเต็มที่" เป็นพระดำรัสอันแสดงให้เห็นถึงพระปณิธานที่ไม่ทรงย่อท้อ และเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำพระทัยต่อพสกนิกร ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของทูลกระหม่อมปู่ เพื่อความสุขของพสกนิกรชาวไทยอย่างแท้จริง

อ้างอิงจาก: tnews

Recommended for you

 
get up close & personal with instagram