Free Shipping in Bangkok over THB 1,000* Learn more

"โครงการของพ่อ" รวมโครงการหลวงที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้จักมาก่อน

"โครงการของพ่อ" รวมโครงการหลวงที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้จักมาก่อน

พวกเราคงคุ้นเคยกับคำว่า “โครงการหลวง” กันเป็นอย่างดี โครงการหลวงนั้น เป็นโครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวเขา เพื่อเป็นการหารายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2512 โดยหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะประธานมูลนิธิโครงการหลวงในขณะนั้น เป้าหมายหลักๆ ของโครงการหลวง คือ 1. ช่วยชาวเขา 2. ลดการทำลายป่าไม้และต้นน้ำ 3. กำจัดการปลูกฝิ่น 4. รักษาดินใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง และ 5. ปลูกพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทราบหรือไม่ว่า ปัจจุบันโครงการหลวงดำเนินโครงการอย่ใน 5 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ พะเยา เชียงราย ลำพูน และแม่ฮ่องสอน โดยมี 4 สถานีวิจัย 21 ศูนย์ส่งเสริมปลูกพืชทดแทนฝิ่น 6 หมู่บ้านพัฒนา รวมเป็น 267 หมู่บ้านในเขตปฏิบัติการ

โครงการหลวง

นอกเหนือจากโครงการหลวงที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี เช่น โครงการหลวงดอยอินทนนท์ โครงการหลวงดอยอ่างขาง โครงการหลวงขุนวาง ฯลฯ ยังมีอีกหลายโครงการหลวง ใน 38 ดอย 38 โครงการหลวง ที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้จักมาก่อนก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น

  1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและแมกไม้ ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเขตพื้นที่อำเภอหางดง อากาศปลอดโปร่งเหมาะแก่การพักผ่อนดับความว้าวุ่นของสังคมคนเมืองเป็นอย่างดี ในอดีตพื้นที่ศูนย์แห่งนี้ถือเป็นแหล่งทดลองดอกไม้เมืองหนาวที่สำคัญโดยเฉพาะกุหลาบที่ส่งกลิ่นหอมคละคลุ้งชวนดอมดม แต่ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนแนวทางโดยเน้นผักในการเกษตรเป็นหลัก
  2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย ประชากรในพื้นที่เป็นชาวเขาเผ่ามูเซอแดง จีนยูนนาน และไทยใหญ่ นับถือศาสนาพุทธและคริสต์ แกน้อยตั้งอยู่บนพื้นที่ห่างไกล ประกอบกับเป็นพื้นที่รอยต่อชายแดนประเทศพม่า จึงทำให้แกน้อยกลายสภาพเป็นเมืองปิด แต่หลังจากมีการก่อตั้งโครงการหลวง ความเจริญในด้านต่าง ๆ ก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่
  3. มูลนิธิโครงการหลวงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าขึ้น เริ่มต้นโดยกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการบุกเบิกพื้นที่ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จัดสรรพื้นที่ทำมาหากินให้แก่ราษฎร จากนั้นส่งเสริมให้ปลูกไม้ผลเมืองหนาว ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า ประกอบด้วยชาวเขาเผ่าเย้าและม้ง มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง โดยสถานที่ท่องเที่ยววนอุทยานภูลังกาแห่งแรกที่คุณไม่ควรพลาดไปเยือน คือ “ภูเทวดา” เป็นยอดดอยที่สวยงาม ยอดดอยภูลังกา ภูนม ทุ่งดอกโคลงเคลง ลานหินล้านปี ป่าก่อโบราณ เป็นจุดชมทะเลเมฆหมอก ดวงอาทิตย์ขึ้นลงและดอกไม้ป่าสวยงาม โดยเฉพาะในช่วงปลายฝนต้นหนาว
  4. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ได้ก่อตั้งขึ้น ตามแนวนโยบายส่งเสริมอาชีพการเกษตรแผนใหม่เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น และการลดใช้สารเคมีในกะหล่ำปลี ลักษณะที่ตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ เป็นภูเขาสลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวเหนือ-ใต้ มีเส้นทางให้เดินป่าศึกษาธรรมชาติ พืชพรรณและน้ำตก ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ชาวเขา ประเพณีของชาวกะเหรี่ยง ประเพณีมัดมือ การละเล่น และการแต่งกายด้วยชุดชมเผ่าที่สวยงาม ชาวบ้านมีการทอผ้าปกาเกญอที่มีลวดลายสวยงาม
  5. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง คำว่า “แม่ปูนหลวง” มาจากคำว่า “แม่พลูหลวง” คือ ใบพลูที่ผู้เฒ่าผู้แก่ใช้เคี้ยวกับหมาก ซึ่งเดิมบริเวณบ้านแม่ปูนหลวงมีลำห้วยขนาดใหญ่ และมีต้นพลูหลวงขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเริ่มแรกศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวงตั้งอยู่ที่บ้านแม่ปูนหลวง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย แต่เนื่องจากการคมนาคมไม่สะดวก มีความยากลำบากในช่วงเวลาฤดูฝนจึงย้ายโครงการมาที่บ้านขุนแจ๋ ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2527 ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นชาวเขาเผ่าลีซอ จีนยูนนาน และมูเซอแดง นับถือศาสนาพุทธและคริสต์ บางส่วนนับถือผี

โครงการหลวง

นี่เป็นเพียงบางส่วนของโครงการหลวง ที่คุณอาจไม่เคยได้ยินชื่อกันมาก่อน ซึ่งแต่ละโครงการหลวง ก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป สามารถดูรายละเอียดโครงการหลวง 38 ดอย 38 แห่ง ได้จากเว็บไซต์ thairoyalprojecttour แล้วคุณจะพบว่า แต่ละโครงการหลวงนั้น ล้วนแต่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้มีความกินดีอยู่ดี และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่นั้น ๆ อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียว

Recommended for you

 
get up close & personal with instagram