Free Shipping in Bangkok over THB 1,000* Learn more

ผลวิจัยใหม่เผย.. คนฉลาดมีแนวโน้มที่จะสอบขับรถไม่ผ่าน

การเรียนไม่เกี่ยว! เผยงานวิจัยคนที่เรียนจบสูงมีแนวโน้มมักสอบขับรถไม่ผ่าน

อย่างที่ทราบกันดีว่า การขับรถออกมาตามท้องถนนได้อย่างถูกกฎหมายนั้น ผู้ขับจะต้องมีใบขับขี่ค่ะ ซึ่งข้อสอบก็จะมีทั้งในส่วนของทฤษฎีและปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม บางคนอาจสอบใบขับขี่ครั้งแรกก็ผ่านฉลุย ในขณะที่คนจำนวนไม่น้อยต้องเสียเวลาสอบหลายครั้งค่ะ


ทั้งนี้มีงานวิจัยชิ้นใหม่พบว่า คนที่เรียนจบปริญญามีแนวโน้มที่จะสอบตกในส่วนของการขับรถมากกว่าคนที่ไม่ได้สอบ GCSEs
สำหรับงานวิจัยชิ้นนี้ Insurers Privilege DriveXpert ได้ทำการวิเคราะห์คนจำนวน 1,564 คนที่ได้รับใบขับขี่ของประเทศอังกฤษ โดยพบว่า คนที่เรียนไม่จบกว่า 59% สอบขับรถผ่านตั้งแต่ครั้งแรก ในขณะที่คนสอบแบบ A-Level จะสอบผ่านประมาณ 51% เท่านั้น


นอกจากนี้ยังมีการค้นพบว่า คนที่มีความคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะคนที่ถนัดในเรื่องศิลปะสามารถผ่านการสอบขับรถโดยใช้ความพยายามน้อยกว่าคนที่เรียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยสามารถประเมินค่าของความพยายามได้เป็น 1.9 กับ 2.3 ตามลำดับ


ยิ่งไปกว่านั้น งานวิจัยนี้พบว่า คนขับรถ 6 ใน 10 ที่เรียนไม่จบนั้นสามารถสอบ L-test ผ่านครั้งแรกโดยใช้ความพยายามเฉลี่ย 1.7 เพื่อที่จะได้ใบขับขี่แบบ Full driving license    สำหรับคนที่เรียนจบต่ำกว่าปริญญานั้นมีอัตราการสอบผ่านครั้งแรก 48% ในขณะที่คนที่เรียนจบปริญญากลับมีอัตราการสอบผ่านที่ 47%

สอบขับรถ

อย่างไรก็ตาม Charlotte Fielding หัวหน้าของ Privilege DriveXpert กล่าว่า " การสอบใบขับขี่ผ่านครั้งแรกไม่ได้เป็นตัวชี้วัดถึงความสามารถในการขับรถได้ทั้งหมด เพราะยังมีทักษะสำคัญอย่างการเรียนรู้ หรือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์บนท้องถนน " นอกจากนี้เขายังเสริมด้วยว่า " งานวิจัยนี้สาธิตให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของการศึกษา ความสำเร็จในอาชีพ และการผ่านบททดสอบการขับรถ ”

อย่างไรก็ตามไม่ว่าคุณจะมีการศึกษาอยู่ในระดับไหน แต่หากคุณมีความพยายามและเข้าใจกฎระเบียบของการขับรถตามท้องถนนอย่างแท้จริง รับรองว่าคุณจะได้ใบขับขี่มาครอบครองได้ในที่สุดค่ะ

ที่มา: independent

Recommended for you

 
get up close & personal with instagram