Free Shipping in Bangkok over THB 1,000* Learn more

เลี้ยงลูกแบบปล่อยเกินไปอาจกลายเป็น..."พ่อแม่รังแกฉัน"

เลี้ยงลูกแบบปล่อยเกินไปอาจกลายเป็น..."พ่อแม่รังแกฉัน"

สถาบันครอบครัวถือเป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดได้ว่าเด็กจะเติบโตมาเป็นคนเช่นไร ทั้งนี้การเลี้ยงลูกแบบปล่อยปะละเลยสามารถทำให้เด็กมีปัญหาด้านพฤติกรรมได้ค่ะ นอกจากนี้การไม่ได้ชี้แนะสิ่งที่ถูกที่ควร และการเลี้ยงลูกแบบใช้อารมณ์เกรี้ยวกราดนั้นสามารถทำให้เด็กโตมาเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรง ซึ่งนั่นจะทำให้เขามีปัญหาที่โรงเรียน หรืออาจถึงกับต้องขึ้นโรงขึ้นศาลในอนาคต สำหรับผลกระทบอื่นๆ ของการไม่ดูแลเอาใจใส่ลูก อาจทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ดังนี้

พ่อแม่รังแกฉัน

1.มีปัญหาด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
มีการศึกษาเปรียบเทียบที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งที่ทำการสังเกตความสามารถในเรียนรู้หรือการจำ พฤติกรรมทางสังคมของเด็กที่ถูกเลี้ยงแบบทิ้งขว้าง และเด็กที่ถูกทำร้ายร่างกาย ผลปรากฏว่า เด็กที่ถูกละเลยโดยเฉพาะในช่วงแรกของชีวิตนั้นมีปัญหาด้านพัฒนาการในภาพรวมมากกว่าเด็กกลุ่มที่สอง เมื่อเทียบกันแล้วพบว่า เด็กที่ไม่ได้รับการเอาใจใส่จากพ่อแม่จะมีความสามารถในการคิดและเรียนรู้แย่กว่า มีพฤติกรรมหลีกหนีสังคม และจำกัดการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ รวมถึงมักเป็นคนที่เก็บปัญหาไว้กับตัว


2.เป็นเหยื่อของการกลั่นแกล้งโดยเพื่อนหรือพี่น้องคนอื่นๆ
ผู้ปกครองมีส่วนสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดการกลั่นแกล้งในเด็ก มีการศึกษาพบว่า การไม่ดูแลเอาใจใส่ลูกสามารถทำให้ลูกถูกกลั่นแกล้งโดยเพื่อนที่โรงเรียน หรือพี่น้องคนอื่นๆ ได้ เพราะเมื่อให้เด็กเกาหลีจำนวน 584 คนที่ศึกษาอยู่ในช่วงประถมศึกษาปีที่ 3-6 เป็นผู้เข้าร่วมทดลอง มีการค้นพบว่า การเลี้ยงลูกแบบปล่อยปะละเลยมีผลทำให้ลูกเป็นเหยื่อของการกลั่นแกล้งจากเพื่อนและพี่น้อง ซึ่งเด็กผู้หญิงจะโดนมากกว่าเด็กผู้ชายค่ะ

พ่อแม่รังแกฉัน

3. มีโอกาสที่ผลการเรียนแย่ลง และติดยาเสพติด
การมีครอบครัวที่อบอุ่นถือเป็นเกราะชั้นดีที่ช่วยป้องกันไม่ให้เด็กทำตัวออกนอกลู่นอกทาง โดยเฉพาะการใช้สารเสพติด นอกจากนี้วิธีการเลี้ยงลูกก็อาจส่งผลต่อการเรียนเช่นกัน เพราะมีหลายการศึกษาพบว่า เด็กที่โตมาแบบไม่ได้รับการดูแล หรือเอาใจใส่จากผู้ปกครองจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน และมีแนวโน้มที่จะได้คะแนนต่ำสุด หรือได้คะแนนไม่ดีในการสอบ

4. มีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้า และมีความผิดปกติเกี่ยวกับความคิดหรือการเรียนรู้

การที่ผู้ปกครองเลี้ยงลูกแบบปล่อยปะละเลยนั้นสามารถทำให้เด็กเป็นโรคซึมเศร้า และมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้หรือความจำ ทั้งนี้มีการศึกษาชิ้นหนึ่งเปิดเผยว่าการเลี้ยงลูกแบบเผด็จการ เลี้ยงลูกแบบไม่ใส่ใจ ทำร้ายลูกด้วยคำพูด ทำตัวไม่มีเหตุผล หรือชอบบังคับนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการกลัวสังคม หรือหลีกหนีสังคมในเด็กค่ะ

การเลี้ยงดูของผู้ปกครองถือเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะทำให้ลูกเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพ ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณควรดูแลเอาใจใส่ลูกอย่างใกล้ชิดค่ะ เพราะหากคุณปล่อยปะละเลย หรือเลี้ยงลูกผิดวี เมื่อเขามีปัญหาขึ้นมาอาจจะเข้าข่ายพ่อแม่รังแกฉันก็เป็นได้

ที่มา: curejoy

Recommended for you

 
get up close & personal with instagram