Free Shipping in Bangkok over THB 1,000* Learn more

ผลวิจัยเผย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องมีส่วนต่อพัฒนาการของลูกคนเล็ก

ผลวิจัยเผย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องมีส่วนต่อพัฒนาการของลูกคนเล็ก


สำหรับครอบครัวใหญ่ ในบางครั้งเด็กอาจไม่ได้รับความสนใจจากพ่อแม่เท่าเทียมกัน ซึ่งมีงานวิจัยชิ้นใหม่ที่น่าสนใจพบว่า การที่เด็กคนที่โตกว่ามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับน้องๆ นั้นอาจพอช่วยทดแทนได้ค่ะ ทั้งนี้นักวิจัยชาวแคนาดาพบว่า การที่พี่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับน้องนั้นมีความเชื่อมโยงกับพัฒนาการของเด็กค่ะ " แม้ว่าคุณจะเกิดมาในครอบครัวใหญ่ที่ไม่ได้มีพี่น้องหลายคน แต่ถ้าคุณมีพี่ที่ช่วยเติมเต็มสิ่งที่คุณต้องการ มันก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง " กล่าวโดย Jennifer Jenkins ผู้ควบคุมอาวุโสของงานวิจัยชิ้นนี้

สัมพันธ์พี่น้อง

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยชิ้นก่อนพบว่า เด็กที่มาจากครอบครัวใหญ่มีแนวโน้มที่จะได้คะแนนต่ำในข้อสอบส่วนคำศัพท์ IQ และการทดสอบวิชาการอื่นๆ เมื่อเทียบกับคนที่มาจากครอบครัวเล็ก "มันแสดงให้เห็นชัดว่ายิ่งครอบครัวใหญ่มากเท่าไร ทักษะด้านภาษา และไอคิวของเด็กก็จะดีน้อยลงมากเท่านั้น " กล่าวโดย Jenkins ตัวอย่างเช่น หากพ่อแม่มีลูกคนที่สอง ความสนใจที่ให้ลูกคนแรกก็จะถูกแบ่งให้ลูกคนที่สองด้วย


เมื่อสังเกตดูว่าพี่ที่โตกว่าสามารถช่วยเติมเต็มความสนใจที่พ่อแม่แบ่งให้น้องคนอื่นๆ ได้หรือไม่ โดยนักวิจัยใช้ข้อมูลทดลองที่มีอยู่แล้ว ซึ่งประกอบไปด้วยครอบครัวจากรัฐโทรอนโทที่มีเด็กจำนวน 385 คนที่มีพี่ที่แก่กว่าอย่างน้อย 4 ปี นอกจากนี้แม่และพี่ที่แก่กว่าจะถูกให้คะแนนในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับน้องที่มีอายุน้อยกว่า ยิ่งไปกว่านั้น น้องที่มีอายุน้อยกว่ายังต้องถูกทดสอบคำศัพท์โดยให้ชี้ภาพของวัตถุที่พี่หรือแม่พูด ซึ่งนักวิจัยพบว่า เด็กที่มีพี่น้องหลายคนมีแนวโน้มที่จะได้คะแนนสอบด้านการทดสอบคำศัพท์น้อยกว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่เล็กกว่า ในขณะที่เด็กที่มาจากครอบครัวใหญ่ที่พี่ได้รับคะแนนสูงในระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์นั้นมีแนวโน้มที่จะได้คะแนนสอบมากกว่าเด็กที่มีพี่ชายหรือพี่สาวที่ได้คะแนนต่ำในระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์

สัมพันธ์พี่น้อง

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยชิ้นนี้ยังคงมีข้อจำกัด ซึ่งประกอบไปด้วยการที่เราไม่รู้ถึงประเภทของการมีปฏิสัมพันธ์ที่พี่น้องคนอื่นๆ ของเด็กที่อายุน้อยกว่ามีต่อกัน แต่ไม่ว่าผลของงานวิจัยเป็นอย่างไร พ่อแม่ก็ควรดูแลเอาใจใส่ลูกอย่างเท่าเทียมกันทุกคน รวมถึงปลูกฝังให้พี่น้องรักกันค่ะ

ที่มา : huffingtonpost

Recommended for you

 
get up close & personal with instagram