Free Shipping in Bangkok over THB 1,000* Learn more

วิธีเลี้ยงลูกของสมเด็จย่า นำมาซึ่งพระมหากษัตริย์ผู้มีอัจฉริยภาพรอบด้าน

วิธีเลี้ยงลูกของสมเด็จย่า นำมาซึ่งพระมหากษัตริย์ผู้มีอัจฉริยภาพรอบด้าน  

 

Cr. http://www.newmandala.org/thailands-succession-rolling-coverage/

                 สำหรับพ่อแม่หลาย ๆ คน อาจกำลังคิดว่า ถ้าอยากให้ลูกเก่ง ๆ โตมาประสบความสำเร็จ มีงานมีการดี ๆ ทำ จะต้องส่งเสริมให้ลูกได้มีโอกาสเรียนในศาสตร์ต่าง ๆ ต้องลงเรียนพิเศษกันเยอะแยะเต็มไปหมด ต้องใช้สื่อการเรียนการสอนดี ๆ มีของเล่นแพงๆ  แต่ทราบหรือไม่ว่า เพียงแค่ใช้ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเด็กเป็นสื่อการเรียนรู้ ก็เป็นของเล่นที่ดีที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้กับลูกได้แล้ว

                น้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถและมีพระอัจฉริยภาพรอบด้าน ในวัยพระเยาว์นั้น ของเล่นของพระองค์ทรงสุดแสนจะธรรมดาเป็นที่สุด โดยสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงนำหลักธรรมชาติในการเรียนรู้ของสมองให้เติบโตเต็มศักยภาพ คือ “เรียนรู้จากการเล่น” มาใช้ในการเลี้ยงดูพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง 3 พระองค์

                จากเนื้อความในพระนิพนธ์ “เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์” ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงเขียนถึงวัยพระเยาว์ของทั้ง 3 พระองค์ จะแสดงให้เห็นว่าทั้ง 3 พระองค์ทรงเล่นกับธรรมชาติต่าง ๆ รอบตัว เล่นแก้ปัญหา เล่นตามบทบาทสมมุติ เล่นเดินทางและการท่องเที่ยว การทำบุญทำทาน การฟังและเล่นดนตรี เล่นกับสถานการณ์จริง เล่นกับเพื่อนที่หลากหลาย ลานกีฬา เล่นกับงานบ้าน เล่นกับงานประดิษฐ์ต่าง ๆ

cr. https://www.facebook.com/thailandimage

                จากเนื้อความในพระนิพนธ์นั้น จะสะท้อนให้เห็นได้ว่า ทั้ง 3 พระองค์นั้นทรงเล่นอย่างเด็กธรรมดาๆ แต่สิ่งที่ได้มาก็คือ การมีสมองเรียนรู้แบบอัจฉริยะ เช่น

                “แม่อยากให้ลูกๆ ได้อยู่กลางแจ้งให้มากที่สุด ท่านจัดที่ทางสร้างที่เล่นทราย”

                เมื่อเอาน้ำเทลงไปในทราย น้ำก็จะซึมลงไปหมด จึงย้ายกันออกมาเล่นข้างนอก ขุดคลองในดินแล้วนำน้ำมาใส่ ให้มาไหลในคลองแล้ววิ่งไปเก็บกิ่งไม้ที่พุ่มไม้ นี่คือการสัมผัสครั้งแรกกับงานชลประทานและการปลูกป่า

                “แม่เล่าว่า พระองค์เล็ก ถึงแม้ว่าจะยังเดินไม่ได้ ก็มีวิธีของพระองค์เองในการข้ามถนนหน้าบ้านที่เป็นกรวดแหลมๆ ท่านจะโก้งโค้ง เอามือและเท้าแตะพื้น และเดินสี่เท้าแบบนี้ไป แทนที่จะคลานให้เจ็บเข่า” นี่คือการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาของเด็ก แม้ว่าอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับผู้ใหญ่ แต่สำหรับเด็กแล้ว นับได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการสร้างความฉลาดทางปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ สังคม และร่างกาย ไปพร้อม ๆ กัน

cr. https://www.facebook.com/thailandimage

                จากการเล่นกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในวัยเด็ก ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 ทรงมีพระอัจฉริยภาพรอบด้าน จุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ก็เริ่มจากการเล่นกับดิน ทราย กับธรรมชาติรอบ ๆ ตัวในวัยเด็ก โดยสิ่งที่เกิดจากการเล่นก็คือ การเรียนรู้ของสมองที่สามารถคิด ค้น ทำ และพัฒนาได้ด้วยตนเอง ดังนั้นสำหรับพ่อแม่ที่อยากให้ลูกได้พัฒนาศักยภาพทางสมองและการเรียนรู้ ลองยึดถือแนวทางในการเลี้ยงลูกตามหลักการของสมเด็จย่ากันดูค่ะ การเล่นก็คือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดในวัยเด็ก พ่อแม่จึงควรเปิดโอกาสและปล่อยให้เด็กเลือกเล่นได้อย่างอิสระ โดยต้องคอยดูแลความปลอดภัยและคอยสังเกตเพื่อค้นหาศักยภาพของลูกจากการที่ลูกเลือกเล่นในสิ่งที่ชอบ แล้วจึงหาทางพัฒนาทักษะนั้นให้เพิ่มพูนยิ่งๆ ขึ้นไปนั่นเองค่ะ  

 

Recommended for you

 
get up close & personal with instagram