Free Shipping in Bangkok over THB 1,000* Learn more

สนับสนุนให้ลูกเรียนดนตรี เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้เจ้าตัวน้อย

สนับสนุนให้ลูกเรียนดนตรี เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้เจ้าตัวน้อย

อย่างที่เราทราบกันดีว่า ดนตรีคือเสียงที่มนุษย์สรรสร้างขึ้นมาและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของคำร้องหรือท่วงทำนอง โดยเราสามารถได้ยินเสียงดนตรีได้จากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุ ห้างสรรพสินค้า โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หรือแม้แต่สร้างเสียงดนตรีด้วยตัวเอง ทั้งนี้คุณทราบหรือไม่ว่า นอกจากดนตรีจะช่วยให้บรรยากาศสนุกสนานครื้นเครง รวมถึงช่วยคลายเครียดได้เป็นอย่างดีแล้ว มันก็ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กด้วยเช่นกัน เราลองมาดูกันดีกว่าค่ะว่าการให้เด็กฟังดนตรีนั้นดีอย่างไร

มีการศึกษาที่ใช้เวลาถึงสองปีของสถาบัน Brain and Creativity ที่ University of Southern California พบว่าเสียงของดนตรีนั้นสามารถเร่งพัฒนาการสมองของเด็กในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทักษะการอ่าน พัฒนาการด้านภาษา เสียงและการพูด

ในปี 2012  นักประสาทวิทยาได้มีการศึกษากลุ่มเด็กด้อยโอกาสที่มีอายุ 6-7 ขวบ จำนวน 37 คน จากลอสแอนเจลิส โดยจะแบ่งเด็กออกเป็นสามกลุ่มคือ เด็กกลุ่มแรกจะมีจำนวน 13 คนที่ได้เข้าร่วมการฝึกเล่นดนตรีที่ใช้เวลาฝึกถึง  7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่วนเด็กกลุ่มที่ 2 จะมีทั้งหมด 11 คน ที่ได้เข้าร่วมการฝึกเล่นฟุตบอล ส่วนเด็กกลุ่มสุดท้ายที่มีจำนวน 13 คน จะไม่ได้เข้าร่วมการฝึกใดๆทั้งสิ้น

นักวิจัยได้ทำการเปรียบเทียบเด็กสามกลุ่มดังกล่าวโดยเฝ้าติดตามคลื่นในสมอง ใช้แบบทดสอบทางพฤติกรรมและใช้เครื่องสแกนสมองเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ผลปรากฏว่า ระบบการได้ยินของเด็กที่เข้าร่วมการฝึกดนตรีจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าเด็กกลุ่มอื่นๆ ทั้งนี้ Dr. Assal Habibi ผู้เป็นหัวหน้าของการศึกษาครั้งนี้และเป็นนักวิจัยอาวุโสที่สถาบัน Brain and Creativity ได้อธิบายว่าระบบการฟังจะถูกกระตุ้นโดยเสียงของดนตรีและยังเกี่ยวข้องกับการประมวลผลจากการฟังเสียงทั่วไปอีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่จำเป็นสำหรับทักษะการอ่าน การพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร

เห็นไหมคะว่าดนตรีไม่เพียงแต่ช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้เท่านั้น แต่มันยังดีต่อพัฒนาการของเด็กด้วย เมื่อทราบอย่างนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ควรเปิดเพลงให้ลูกฟังบ่อยๆหรืออาจให้เขาไปเข้าคลาสเรียนดนตรีก็เป็นความคิดที่ดีเช่นกันค่ะ

ที่มาจาก musiceducationworks

Recommended for you

 
get up close & personal with instagram