Free Shipping in Bangkok over THB 1,000* Learn more

ชื่นชมพระบารมีในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระมารดา กับภาพหาดูยากในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ชื่นชมพระบารมีในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระมารดา กับภาพหาดูยากในอดีตจนถึงปัจจุบัน

                เมื่อช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านจากศักราชหนึ่งสู่ศักราชหนึ่ง ก็มักจะมีเรื่องราวต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังเช่นเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2495 คือวันสำคัญที่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศได้รับข่าวดีจากสำนักพระราชวัง ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระโอรสพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 กับพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนนี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ในช่วงเวลา 17 นาฬิกา 45 นาที ตรงกับปีที่ 7 แห่งการเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมีพระนามแรกว่า “วชิราลงกรณ” ที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ได้ทรงตั้งถวาย เป็นการรวมชื่อ “วชิรญาณะ” พระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในขณะที่กำลังทรงผนวช เข้ากับพระนามเดิมของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเมื่อพระองค์ได้พระชนมายุครบ 20 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ เป็นสยามมกุฎราชกุมาร  

และเนื่องในวโรกาสวันที่  12 สิงหาคมที่ใกล้เป็นวันแม่แห่งชาติ และตรงกับเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนารถ Orami จึงขอรวบรวมภาพหายากของทั้งสองพระองค์มาให้ชื่นชมในพระบารมีกันค่ะ

ภาพถ่ายในช่วงที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์กับพระชนกและพระชนนี

รูปถ่ายทรงพระเยาว์เคียงข้างพระราชชนนี

ภาพรวมครอบครัวภูมิพลอดุลยเดชเมื่อครั้นยังมีเพียงพระเชษฐภคินีและพระวชิราลงกรณ พร้อมด้วยพระชนกและพระชนนี

ทรงมีพระเชษฐภคินี 1 พระองค์ และพระขนิษฐภคินี 2 พระองค์ คือ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ผู้คนส่วนใหญ่และบรรดาพระราชวงศ์ต่างก็ชื่นชมโสมนัส เมื่อพระองค์ทรงเจริญวัย

เมื่อทรงเติบใหญ่ได้มีการเข้ารับการศึกษาต่อวิชาทหารที่โรงเรียนคิงส์สคูล ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย หลังการจบศึกษาที่มัธยมมิลฟิลด์ ในแคว้นซอมเมอร์เซทประเทศอังกฤษ

พระราชโอรสผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถและโดดเด่นเรื่องการคำนวณตั้งแต่ทรงพระเยาว์

ภาพประทับใจเมื่อครั้งพระองค์ไดทรงทิ้งความสะดวกสบายออกผนวชอย่างถูกต้องตามพระราชประเพณี

ภาพนี้เป็นภาพประทับใจที่พระองค์ท่านได้ตามเสด็จพระชนกและพระชนนีออกตรวจตรา ช่วยเหลือประชาชน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระปรีชาสามารถครบครันในทุกด้าน กับภาพประทับใจที่พระองค์จะคอยจูงพระชนนีตลอดเวลา

ไม่ว่าพระชนกและพระชนนีไปเสด็จเยือนประชาชนที่ใด พระองค์จะคอยตามเสด็จเพื่อดูงานและช่วยดูแลความเรียบร้อยในด้านต่างๆ อีกด้วย

ภาพประทับใจระหว่างพระองค์และพระราชชนนีที่ช่วยกันตัดแต่งพืชผักที่เสียหายจากการถูกแมลงกัดกิน

ไม่ว่าพระราชชนนีจะไปที่ใด ก็จะได้พบพระองค์ที่คอยประคองอยู่เคียงข้างตลอดเวลา และแทบทุกหนแห่งที่พระราชชนนีเสร็จไป

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ที่ยังคงคอยประคองสมเด็จพระราชชนนีเมื่อยามออกงานทุกครั้ง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล พร้อมพระสมเด็จพระราชชนนีและพระขนิษฐภคินี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ถวายพระราชกุศลพร้อมกัน ซึ่งถือว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากอย่างมากเลยทีเดียว

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต ทางนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ขออัญเชิญพระองค์เพื่อสืบสิริราชสมบัติต่อ แต่พระองค์ขอเลื่อนไปก่อน และได้มีการอัญเชิญพระองค์อีกครั้งเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งพระองค์ทรงรับขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และให้โปรดเกล้าฯ เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล

Recommended for you

 
get up close & personal with instagram