Free Shipping in Bangkok over THB 1,000* Learn more

มันฝรั่งกับความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์

มันฝรั่งกับความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์

 

ผลการวิจัยล่าสุดเผยว่าปริมาณการรับประทานมันฝรั่งในคนท้องมีผลต่อความเสี่ยงโรคเบาหวานในสตรีมีครรภ์และเพิ่มภาวะแทรกซ้อนอีกหลายอย่าง

การวิจัยที่ตีพิมพ์ใน The BMJ นี้ใช้เวลายาวนานนับสิบปีในการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างโภชนาการกับโรคในสตรีมีครรภ์ โดยนักวิจัยได้พบว่ามีเคสโรคเบาหวานในสตรีมีครรภ์ถึง 854 ราย จากสตรีมีครรภ์ที่เป็นตัวอย่างศึกษาทั้งหมด 21,693 คน (เป็นการรวบรวมตัวอย่างเพื่อศึกษาปัญหาด้านสุขภาพในด้านอื่นพร้อมๆ กันด้วย) ในการทำการวิจัยดังกล่าวนั้น นักวิจัยได้ให้ตัวอย่างศึกษาทำการตอบคำถามเกี่ยวกับการโภชนาการของเขาทุกๆ 4 ปี เพื่อที่จะแสดงผลรวมของลักษณะโภชนาการในระยะยาวของตัวอย่างศึกษานั้นๆ และผลการิจัยได้พบว่าสตรีมีครรภ์ที่รับประทานมันฝรั่งสัปดาห์ละครั้งนั้นเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานในสตรีมีครรภ์มากกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้รับประทานทานเลย 20% ในขณะที่คนที่รับประทานมันฝรั่ง 2-4 ครั้งต่อสับดาห์มีความเสี่ยงมากกว่าคนที่ไม่ได้รับประทาน 27% และคนที่รับประทานมากกว่าห้าครั้งต่อสัปดาห์มีความเสี่ยงมากกว่าถึง 50%

สาเหตุว่าทำไมมันถึงเพิ่มความเสี่ยงนั้นยังไม่มีใครรู้ แต่นักวิจัยสันนิษฐานว่าเป็นเพราะมันฝรั่งมี glycemic index ในระดับสูง มีผลให้น้ำตาลในเส้นเลือดเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เรารับประทานมันเข้าไปจนอาจจะทำร้ายเซลล์ตับอ่อนด้วย อย่างไรก็ดีการวิจัยนี้ยังอยู่ในขั้นการสังเกต จึงยังไม่การพิสูจน์สาเหตุและผลกระทบอย่างเป็นกิจจะลักษณะนั่นเอง

“เราควรจะระมัดระวังการรับประทานมันฝรั่ง โดยเฉพาะสตรีที่เตรียมตัวจะตั้งครรภ์หรือกำลังตั้งครรภ์ คุณสามารถรับประทานอาหารจำพวกธัญพืชหรือผักชนิดอื่นๆ แทนการรับประทานมันฝรั่งนะ มันช่วยลดความเสี่ยงได้” ดร.คุนลิน ซาง นักวิจัยด้านโรคระบาดสังกัด The National Institutes of Health ประจำสหรัฐอเมริกากล่าว

ขอขอบคุณบทความจาก The New York Times

Recommended for you

 
get up close & personal with instagram