American Tourister Best Deal

American Tourister Best Deal

American Tourister Best Deal

 

lazyload


เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 5 วันทำการ (ยกเว้นจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส แม่ฮ่องสอน เชียงราย อำเภอสังขละบุรี และบางพื้นที่ที่เป็นเกาะ)
ตัวอย่าง :

เมื่อทำการสั่งซื้อในเช้าวันที่ 23  มี.ค. 60 สินค้าจะถูกจัดส่งภายในวันที่ 29  มี.ค. 60
เมื่อทำการสั่งซื้อในคืนวันที่ 23 มี.ค. 60 สินค้าจะถูกจัดส่งภายในวันที่ 30 มี.ค. 60
เมื่อทำการสั่งซื้อในเช้าวันที่ 24  มี.ค. 60 สินค้าจะถูกจัดส่งภายในวันที่ 30 มี.ค. 60
เมื่อทำการสั่งซื้อในคืนวันที่ 24  มี.ค. 60 สินค้าจะถูกจัดส่งภายในวันที่ 31  มี.ค. 60
2. หากลูกค้าเลือกการชำระเงินปลายทาง ลูกค้าต้องทำการชำระเงินก่อนเมื่อได้รับสินค้า แม้ว่าสินค้าถูกจัดส่งล่าช้าเกินกว่ากำหนด
3. ในกรณีที่สินค้าถูกจัดส่งล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดไว้ บริษัทฯจะทำการคืนเงินค่าสินค้าโดยการโอนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน โดยไม่ต้องคืนสินค้าให้กับบริษัทฯ
4. บริษัทฯจะทำการคืนเงินโดยการโอนเงินให้กับลูกค้าภายใน 7 วัน หลังจากได้รับแจ้งบัญชีธนาคารจากลูกค้า
5. บริษัทฯจะทำการคืนเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคารให้กับลูกค้าเท่านั้น
6. สำหรับลูกค้าที่ทางขนส่งไม่สามารถติตต่อทางโทรศัพท์เพื่อจัดส่งสินค้าได้ ลูกค้าจะหมดสิทธิ์รับเงินคืนหากสินค้าถูกจัดส่งล่าช้ากว่ากำหนด


FILTER
ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

Showing items

Showing items

1
FILTER
ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

Showing items

Showing items

1
--> " src=""> --> " src=""> --> " src="">