Luggage Fair

Luggage Fair

Luggage Fair

lazyload


เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 5 วันทำการ (ยกเว้นจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส แม่ฮ่องสอน เชียงราย อำเภอสังขละบุรี และบางพื้นที่ที่เป็นเกาะ)
ตัวอย่าง :
เมื่อทำการสั่งซื้อในเช้าวันที่ 23 มิ.ย. 60 สินค้าจะถูกจัดส่งภายในวันที่ 29 มิ.ย. 60
เมื่อทำการสั่งซื้อในคืนวันที่ 23 มิ.ย. 60 สินค้าจะถูกจัดส่งภายในวันที่ 30 มิ.ย. 60
เมื่อทำการสั่งซื้อในเช้าวันที่ 24 มิ.ย. 60สินค้าจะถูกจัดส่งภายในวันที่ 1 ก.ค. 60

เมื่อทำการสั่งซื้อในคืนวันที่ 24 มิ.ย. 60 สินค้าจะถูกจัดส่งภายในวันที่ 1 ก.ค. 60

เมื่อทำการสั่งซื้อในวันที่ 25 มิ.ย. 60 สินค้าจะถูกจัดส่งภายในวันที่ 1 ก.ค. 60

2. หากลูกค้าเลือกการชำระเงินปลายทาง ลูกค้าต้องทำการชำระเงินก่อนเมื่อได้รับสินค้า แม้ว่าสินค้าถูกจัดส่งล่าช้าเกินกว่ากำหนด
3. ในกรณีที่สินค้าถูกจัดส่งล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดไว้ บริษัทฯจะทำการคืนเงินค่าสินค้าโดยการโอนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวน โดยไม่ต้องคืนสินค้าให้กับบริษัทฯ
4. บริษัทฯจะทำการคืนเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคารให้กับลูกค้าเท่านั้น
5. สำหรับลูกค้าที่ทางขนส่งไม่สามารถติตต่อทางโทรศัพท์เพื่อจัดส่งสินค้าได้ ลูกค้าจะหมดสิทธิ์รับเงินคืนหากสินค้าถูกจัดส่งล่าช้ากว่ากำหนด
6. สงวนสิทธิ์การใช้ส่วนลดกับสินค้าโปรโมชั่นราคาพิเศษในหน้านี้
7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

FILTER
ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

Showing items

Showing items

1
FILTER
ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

Showing items

Showing items

1